TIN TỨC & SỰ KIỆN * Công khai ngân sách

|

Công khai ngân sách

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018

 

Ngày 11/01/2018 Ủy ban nhân dân Quận 1 đã ban hành quyết định số 37/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018.

Theo đó , quyết định trên gồm các nội dung:

- Cân đối ngân sách quận năm 2018.

- Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách cấp quận và ngân sách phường năm 2018.

- Dự toán thu NSNN năm 2018.

- Dự toán chi ngân sách quận, chi ngân sách cấp quận và chi ngân sách phường theo cơ cấu chi năm 2018.

- Dự toán chi ngân sách cấp quận theo lĩnh vực năm 2018.

- Dự toán thu, số bổ sung và dự toán chi cân đối ngân sách từng phường năm 2018.

- Dự toán chi thường xuyên của ngân sách cấp quận cho từng cơ quan, đơn vị theo từng lĩnh vực năm 2018.

- Dự toán chi ngân sách cấp quận cho từng cơ quan, tổ chức năm 2018.

- Dự toán chi chương trình mực tiêu quốc gia ngân sách cấp quận  và ngân sách phường năm 2018.

- Danh mục các Công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước năm 2018.

Nội dung chi tiết theo tập tin đính kèm.     
37-qd-ubnd.pdf

 
Các Công khai ngân sách đã đưa
   Công bố công khai ngân sách Quý I, II, III và 6 tháng năm 2017 (14:01 - 24/10/2017)
   Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015 (23:03 - 17/08/2016)
   Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016. (09:34 - 23/03/2016)
   Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014 (16:00 - 15/07/2015)
   Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015 (17:16 - 14/02/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.