TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Cải cách hành chính

Thông báo về tình hình sử dụng lao động trên địa bàn thành phố

Ngày 30/5/2013 Sở LĐTBXH thành phố ban hành công văn số 6503/SLĐTBXH-LĐ về việc thông báo tình hình sử dụng lao động trên địa bàn thành phố, nội dung như sau:
 
NN

Theo đó, việc thông báo số lao động đang làm việc tại thời điểm ngày 01/05/2013 và thông báo tình hình biến động về lao động trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động (gọi chung là người sử dụng lao động) trên địa bàn thành phố quy định như sau:

Đối tượng thực hiện: Người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP bao gồm:

1. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước có sử dụng lao động không phải là cán bộ, công chức.

2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội khác.

3. Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

4. Hợp tác xã, Liên Hiệp Hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

5. Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động.

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

- Người sử dụng lao động thông báo về số lao động đang làm việc tại thời điểm ngày 01/05/2013 theo Mẫu số 27 ban hành kèm theo Thông tư 04/2013/TT – BLĐTBXH với Trung tâm Giới thiệu việc làm thành phố (gọi tắt là Trung tâm), địa chỉ 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm nêu trên. Đối với các đơn vị thành lập sau ngày 15/04/2013 thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thành lập phải thông báo về Trung tâm số lao động làm việc tại đơn vị theo Mẫu số 27 nêu trên.

- Trước ngày 25 hàng tháng người sử dụng lao động thông báo với Trung tâm về


     

 
Các Cải cách hành chính đã đưa
   Tiếp nhận hồ sơ Thỏa ước lao động tập thể, Thang lương, bảng lương và Nội quy lao động (00:00 - 06/05/2013)
   Học Bác về thái độ tiếp dân (12:20 - 11/06/2012)
   Triển khai bộ thủ tục hành chính (08:07 - 31/05/2012)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.