TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Cải cách hành chính

Tiếp nhận hồ sơ Thỏa ước lao động tập thể, Thang lương, bảng lương và Nội quy lao động

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 75 và khoản 2 Điều 93 Bộ luật Lao động đã được Quốc hội thông qua vào ngày 18/6/2012 và có hiệu lực từ ngày 01/5/2013; căn cứ công văn số 5003/SLĐTBXH-LĐ ngày 26/4/2013 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận hồ sơ Thỏa ước lao động tập thể, Thang lương, bảng lương và Nội quy lao động; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thông báo như sau:
 
NN

Kể từ ngày 01/5/2013 người sử dụng lao động gửi bản thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh và gửi thang lương, bảng lương cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động. Như vậy kể từ ngày 01/5/2013 doanh nghiệp không cần thực hiện đăng ký thỏa ước lao động tập thể và thang lương, bảng lương tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội.

Theo quy định trên, doanh nghiệp trên địa bàn quận 1 sẽ gửi bản thỏa ước lao động tập thể đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công), địa chỉ 159 Pasteur, phường 6, quận 3 và gửi thang lương, bảng lương đến Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 1, địa chỉ 47 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1.

Riêng đối với nội quy lao động Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 1 vẫn tiếp tục thực hiện như hiện nay trong khi chờ hướng dẫn mới.

Công văn số 5003/SLĐTBXH-LĐ ngày 26/4/2013 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh


     

 
Các Cải cách hành chính đã đưa
   Học Bác về thái độ tiếp dân (12:20 - 11/06/2012)
   Triển khai bộ thủ tục hành chính (08:07 - 31/05/2012)
   QUẬN 1 VỚI CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG (07:15 - 24/03/2012)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.