TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Tin tức - Sự kiện

Đảng bộ cơ quan chính quyền Quận 1 quán triệt Nghị quyết Trung ương 8

Ngày 14/1/2019, Đảng ủy cơ quan chính quyền Quận 1 tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho gần 100 đảng viên của Đảng bộ tham dự.

 

Báo cáo viên Bùi Văn Thịnh, Trưởng phòng Tư  pháp Quận 1 giới thiệu các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Qua đó nêu bật kết quả đạt được của tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, những khó khăn, thách thức, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, tầm nhìn, chủ trương của Đảng về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam và các giải pháp thực hiện; các nội dung mà cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương phải gương mẫu thực hiện.


Hội nghị giúp đảng viên Đảng bộ cơ quan chính quyền nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng; nghiêm túc triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ cụ thể tại từng phòng, ban, đơn vị góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của quận.

T.X


     

 
Các Tin tức - Sự kiện đã đưa
   Lãnh đạo quận đi thăm, chúc tết cho gia đình chính sách (18:50 - 17/01/2019)
   Hội thi làm cành mai, cành đào, làm mứt tết (18:50 - 17/01/2019)
   Lãnh đạo Quận 1 đi thăm và tặng quà các Trung tâm xã hội (18:50 - 17/01/2019)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.