TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Công khai ngân sách

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

 

Nội dung cụ thể theo Quyết định số: 56-QĐ-UBND


     

 
Các Công khai ngân sách đã đưa
   Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 (16:24 - 22/08/2019)
   Công khai ngân sách Quý II năm 2019 (19:11 - 30/07/2019)
   Công khai ngân sách Quận 6 tháng đầu năm 2019 (19:11 - 30/07/2019)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.