TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Công khai ngân sách

Công khai ngân sách Quý I năm 2020

 

- Ước thực hiện chi ngân sách Quý I năm 2020.

- Ước thực hiện thu ngân sách Quý I năm 2020.

- Cân đối ngân sách Quận Quý I năm 2020.


     
NS Quy I 2020.pdf

 
Các Công khai ngân sách đã đưa
   Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 (15:14 - 03/02/2020)
   Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 (16:24 - 22/08/2019)
   Công khai ngân sách Quý II năm 2019 (19:11 - 30/07/2019)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.