TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Tin tức - Sự kiện

Xây dựng Quận 1 trở thành đô thị thông minh, “An toàn - Văn minh - Phát triển - Nghĩa tình”

Ngày 22 - 23 - 24/7/2020, Đảng bộ Quận 1 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 296 đại biểu, thay mặt 8.117 đảng viên, đại diện 52 chi bộ, đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ.

 

Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh Hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân.

Hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, 24 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân Quận 1 đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ, 24 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra với mục tiêu xây dựng Quận 1 “An toàn - Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình”.

Kinh tế trên địa bàn quận vẫn giữ vững sự phát triển ổn định theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch; tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 15,98%/năm; thương mại dịch vụ tăng trưởng bình quân 31%; thu ngân sách nhà nước hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao, tăng bình quân 17%/năm. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị dần được hoàn thiện; quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, thực hiện các tiêu chí về văn minh đô thị, tạo diện mạo khang trang, an toàn, sạch đẹp. Các trường hợp vi phạm về xây dựng được kéo giảm hàng năm. 6 tháng đầu năm 2020, vi phạm về xây dựng không phép giảm 66%, sai phép giảm 33%.


Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng giáo dục được nâng lên, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt chăm lo, chính sách an sinh xã hội, hoàn thành chỉ tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố giai đoạn 2016 - 2020 vượt tiến độ đề ra trước 02 năm.

Công tác cải cách hành chính được chú trọng thực hiện đồng bộ, các thủ tục hành chính ngày càng được chuẩn hóa, rút ngắn về thời gian, giảm bớt quy trình, 100% các dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện được nâng cấp từ mức độ 3 lên mức độ 4, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tăng cường; thực hiện hoàn thành 100% các chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự hàng năm; phạm pháp hình sự được kéo giảm; tỷ lệ khám phá án chung đạt 75,6%, vượt chỉ tiêu đề ra, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận động nhân dân được quan tâm đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng; trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII được tập trung thực hiện, các cơ sở đảng tăng cường đấu tranh phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và phản bác các quan điểm sai trái góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng đã có nhiều kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 1.020 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra (1.000 đảng viên).

Xây dựng Đô thị thông minh, chăm lo đời sống nhân dân

Đại hội đã thảo luận thông qua 41 chỉ tiêu, 7 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, 6 chương trình hành động liên quan đến các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu để xây dựng, phát triển Quận 1 trong những năm tới, đưa Quận 1 không ngừng phát triển nhanh, bền vững, để Quận 1 có chất lượng sống và đời sống nhân dân được chăm lo tốt hơn.

Một số chỉ tiêu chủ yếu:

Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất khu vực thương mại dịch vụ bình quân hàng năm tăng 15%. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt 100% chỉ tiêu được thành phố giao hàng năm.

Đầu tư, nâng cấp 71 hẻm; 45 vỉa hè. Tổ chức thực hiện 100% quyết định xử lý vi phạm về trật tự xây dựng; số vụ vi phạm về trật tự xây dựng năm sau phải được kéo giảm so với năm trước; 100% công trình khi khởi công xây dựng phải đảm bảo đủ điều kiện và được kiểm tra, giám sát theo quy định; phát hiện, xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật đối với các công trình xây dựng không phép, sai phép. 100% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại, chất thải rắn y tế được lưu giữ, thu gom, vận chuyển đúng quy định.

Hoàn thành tốt chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2020 - 2025. Duy trì 10/10 phường đạt chuẩn Phường văn minh đô thị; 66/66 Khu phố đạt chuẩn Khu phố văn hóa; 98% trên tổng số cơ quan, đơn vị đăng ký đạt chuẩn văn hóa; 85% trên tổng số doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa; 96% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. Phấn đấu cơ bản hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững theo tiêu chí mới giai đoạn 2020-2025.

Kiềm chế và kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự hàng năm từ 03% đến 05%; tỷ lệ phá án đạt 75% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính được trả đúng hạn đạt tỷ lệ 100%. Thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ người dân, tổ chức tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên từng lĩnh vực tại quận, phường đạt trên 50% và phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt 90%.

Phấn đấu kết nạp 800 đảng viên mới trong nhiệm kỳ; trong đó, quan tâm công tác kết nạp đảng viên trong lực lượng giáo viên, dân quân, thanh niên tại khu dân cư, người lao động trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Phấn đấu đạt 70% doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên có tổ chức đảng và tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Phấn đấu 10/10 phường đạt chuẩn “Phường sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”, không có điểm đen ô nhiễm môi trường; ít nhất 90% khu phố đạt chuẩn “khu phố sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 1 đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đang tiếp tục gia tăng đặt ra thách thức lớn đối với chúng ta là nước xuất khẩu mạnh và dựa vào du lịch để phát triển. Vì vậy toàn bộ dịch vụ của Quận 1 phải mạnh dạn chuyển sang phục vụ khách hàng trong nước, nhất là du lịch, phục vụ người thu nhập thấp, chứ không chỉ chờ khách nước ngoài đến. Dịch vụ, du lịch cần tiếp thị cho người Việt Nam, mở rộng tiếp thị qua mạng, tiếp thị từ xa. Dịch vụ quận 1 phải đi theo hướng trên cơ sở số hóa, phải là dịch vụ thông minh, sử dụng dịch vụ số hóa để phục vụ khách hàng, tăng năng suất, chất lượng tốt hơn, chi phí giảm.


Đồng chí nhấn mạnh cần phải phát huy động lực văn hóa của đất nước, của Thành phố, sức mạnh văn hóa của người Việt Nam: yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, truyền thống gia đình, hậu phương vững mạnh… Quận 1 có chương trình xây dựng gia đình hạnh phúc là rất đúng hướng. Quận 1 cũng sẽ là nơi đăng cai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa cấp thành phố như: Đường sách, đường hoa, liên hoan nghệ thuật dân gian…, góp phần phát huy sức mạnh văn hóa.

Quận 1 cần làm tốt hơn nữa phát huy vai trò của MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời phải chăm lo cho dân, xây dựng đô thị thông minh, môi trường xanh sạch, y tế thông minh, giáo dục thông minh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…; xây dựng Quận 1 trở thành quận thông minh, an toàn, văn minh, phát triển, nghĩa tình, xứng đáng là quận trung tâm của Thành phố.


Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1 khoá XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí và tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1 khóa XII đã bầu Ban Thường vụ Quận ủy gồm 13 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy gồm 9 đồng chí. Đồng chí Trần Kim Yến tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận 1.

T.X


     

 
Các Tin tức - Sự kiện đã đưa
   Bài phát biểu bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (17:12 - 30/07/2020)
   Đồng chí Trần Kim Yến tái đắc cử Bí thư Quận ủy Quận 1 (17:12 - 30/07/2020)
   Trao 38 phần quà hỗ trợ người khuyết tật bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 (15:28 - 27/07/2020)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.