TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Công khai ngân sách

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách năm 2019 và dự toán ngân sách năm 2020

 

Nội dung cụ thể theo các văn bản sau:

446 BC-UBND.pdf

446 BC-UBND-PL.pdf


     

 
Các Công khai ngân sách đã đưa
   Công khai ngân sách Quý II năm 2020 (15:00 - 20/07/2020)
   Công khai ngân sách Quý I năm 2020 (16:50 - 15/04/2020)
   Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 (15:14 - 03/02/2020)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.