TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Phổ biến giáo dục pháp luật

Danh sách báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn Quận 1 năm 2020

 

Danh sách cụ thể theo tập tin: DS BCV.PDF


     

 
Các Phổ biến giáo dục pháp luật đã đưa
   Phường bến nghe tổ chức hội nghị về gia đình (10:05 - 09/07/2020)
   Hội thi gia đình (15:03 - 07/07/2020)
   Quận 1 tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải và bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 (15:02 - 07/07/2020)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.