TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Tin tức - Sự kiện

Học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 15/1/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho hơn 100 đại biểu là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 phường, trưởng Ban thanh tra nhân dân 10 phường, các chức sắc, chức việc, các cơ sở tôn giáo, Ban công tác Mặt trận khu phố.

 

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Nguyễn Trung Châu Tuyên báo cáo 4 điểm mới, trọng tâm nổi bật của Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố: trọng tâm là nhân dân, hướng về nhân dân; lấy khoa học - công nghệ làm nền tảng kết hợp trí tuệ con người thông qua sáng tạo; xác định trách nhiệm của Thành phố Hồ Chí Minh trong tổng thể chung cả nước; xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh.


Về mục tiêu và nội dung thực hiện xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là: Biến sức mạnh tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thành sức mạnh của mỗi người dân thành phố, để có ý chí mạnh mẽ hơn nữa, sáng tạo hơn, hiệu quả hơn nữa trong xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố; xây dựng môi trường sống ở thành phố phải là môi trường sống chứa đầy các giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Bác. Hay nói cách khác, môi trường sống ở thành phố phải là nơi mà không gian văn hóa Hồ Chí Minh hiện hữu mỗi ngày.

Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng, toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên, công dân trong việc học tập và làm theo Bác; tăng cường phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, tuyên truyền và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Chú trọng hình thức biểu dương, khen thưởng đột xuất đối với những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác với phương châm lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực; đầu tư các xuất bản phẩm, chương trình, chuyên trang, chuyên mục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; có hình thức, nội dung thể hiện mới, hấp dẫn, thuyết phục hơn để tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các lứa tuổi, nghề nghiệp; tích cực đẩy mạnh thực hiện CT-05; quan tâm giải quyết các bức xúc, nổi cộm.

Đại hội đã thông qua 26 chỉ tiêu phát triển chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025; chương trình đột phá đổi mới quản lý thành phố có 14 đề án; chương trình đột phát phát triển hạ tầng thành phố có 13 đề án; chương trình đột phá phát triển nhân lực, văn hóa thành phố có 11 đề án; 13 đề án chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực thành phố.

N.T


     

 
Các Tin tức - Sự kiện đã đưa
   Hội nghị thông tin và hướng dẫn tuyên truyền giám sát cải cách hành chính (22:18 - 20/01/2021)
   Quận đoàn 1 tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thu hút thanh thiếu nhi tham gia (22:18 - 20/01/2021)
   Đa dạng hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm cho thanh thiếu nhi (22:18 - 20/01/2021)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.