TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Tin tức - Sự kiện

Hội nghị thông tin và hướng dẫn tuyên truyền giám sát cải cách hành chính

Ngày 15/1/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 tổ chức hội nghị thông tin và hướng dẫn giám sát cải cách hành chính; ứng dụng phần mềm VssID - Bảo hiểm xã hội số và ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống MTTQ Việt Nam Quận 1 năm 2021 cho hơn 100 đại biểu là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 phường, trưởng ban thanh tra nhân dân 10 phường, các chức sắc, chức việc, các cơ sở tôn giáo, Ban công tác Mặt trận khu phố.

 

Trưởng Phòng Nội vụ Quận 1 Đỗ Thị Ánh Tuyết cho biết: Năm 2019, UBND Quận 1 đã cung cấp 27 quy trình thủ tục trực tuyến trên 08 lĩnh vực (Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Cấp phép bán lẻ sản phẩm rượu; Cấp phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; Cấp phép xây dựng; Thông tin quy hoạch; Đăng ký báo cáo khai trình sử dụng lao động; Cấp giấy chứng nhận an toàn vệ sinh  thực phẩm; Hồ sơ Tư pháp - Hộ tịch); 10/10 phường đều thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001 trong giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời có 8/10 phường lần lượt đầu tư triển khai, nâng cấp Dịch vụ công trực tuyến từ 07-25 thủ tục hành chính.


Năm 2020, UBND quận 1 tiếp tục tiên phong thí điểm “Tiếp nhận thủ tục hành chính không giấy” với hình thức mở rộng, triển khai 40 quy trình thủ tục trên 07 lĩnh vực (giảm lĩnh vực Y tế do thực hiện theo quy định của thành phố), tăng thêm 13 thủ tục so với năm 2019. Việc thực hiện mô hình “Tiếp nhận thủ tục hành chính không giấy” đã giúp tỷ lệ sử dụng và giải quyết dịch vụ công trực tuyến Quận 1 đạt 100%, đặc biệt phát huy hiệu quả trong giai đoạn giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19, đạt sự lan tỏa trên các cơ quan truyền thông và sự ủng hộ, đồng thuận của người dân, doanh nghiệp; chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban thuộc quận, chủ tịch UBND 10 phường thực hiện rà soát, thống kê, loại bỏ những dịch vụ công trực tuyến không khả thi, tiến hành nâng cấp và đồng bộ 25 quy trình thủ tục trên 04 lĩnh vực: Tư pháp - Hộ tịch; Địa chính - Xây dựng; Lao động - Thương binh và Xã hội; Bảo hiểm Y tế và tiến hành tích hợp liên thông dữ liệu quận - phường với trục liên thông dữ liệu LGSP của thành phố, tiến tới liên thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Nhằm tiếp tục đo lường sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công, xem kết quả sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp thì rất cần vai trò giám sát, phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội quận và 10 phường nhằm giúp các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức, để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, doanh nghiệp.

Đối với giám sát đối công tác cải cách hành chính tại UBND quận và UBND 10 phường sẽ giám sát 5 vấn đề chính: Trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Mặt trận  Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong chỉ đạo điều hành, triển khai tuyên truyền thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với kết quả đánh giá hài lòng của cá nhân, tổ chức; chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của cán bộ, công chức, viên chức quận; tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và của Mặt trận Tổ quốc các cấp; việc xử lý, chấn chỉnh các vi phạm quy định về giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân, kỷ luật, kỷ cương công vụ, có thái độ nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà, bức xúc, tạo dư luận trong nhân dân.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Quận 1 Nguyễn Văn Ngọc Minh thông tin, hướng dẫn ứng dụng phần mềm VssID - Bảo hiểm xã hội như: Phần mềm đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai từ tháng 11/2020 mục đích nhằm thiết lập kênh giao tiếp giữa cơ quan BHXH với công dân; cung cấp thông tin thẻ BHYT, quá trình tham gia; thông tin hưởng; sổ KCB…; cung cấp các tiện ích tra cứu Mã số BHXH, cơ quan BHXH; cơ sở KCB BHYT; đơn vị tham gia BHXH; điểm thu, đại lý thu.

Phần mềm VssID  -  Bảo hiểm xã hội hướng tới thay thế thẻ BHYT, sổ BHXH; tích hợp dịch vụ công; tiện ích thanh toán trực tuyến... Để tải ứng dụng, người dùng phải sử dụng điện thoại smartphone và tải phần mềm VssID, người tham gia sẽ đăng ký theo các bước được hướng dẫn trong ứng dụng hoặc truy cập vào trang web: dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn để tiến hành các thủ tục đăng ký.

Ông Trần Thanh Bình, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 cũng đã thông tin ứng dụng công nghệ thông tin vào hệ thống MTTQ Việt Nam Quận 1.

                                                                                                N.T


     

 
Các Tin tức - Sự kiện đã đưa
   Quận đoàn 1 tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thu hút thanh thiếu nhi tham gia (22:18 - 20/01/2021)
   Đa dạng hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm cho thanh thiếu nhi (22:18 - 20/01/2021)
   Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (22:18 - 20/01/2021)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.