TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Tin tức - Sự kiện

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

Ngày 19/1/2021, Thành ủy viên, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 1 Nguyễn Văn Dũng chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đến dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến.

 

Năm 2020, UBND Quận 1 và các đơn vị trực thuộc hoàn thành 23/25 chỉ tiêu. Có 40% chỉ tiêu hoàn thành vượt mức đề ra và thực hiện tốt chủ đề “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Tại hội nghị, UBND Quận 1 triển khai nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 với mục tiêu: Góp phần cùng thành phố tiếp tục thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ đề ra, tập trung kiểm soát tốt lây nhiễm Covid-19 và triển khai các chương trình phục hồi kinh tế trên các ngành lĩnh vực; huy động hiệu quả mọi nguồn lực không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh; triển khai hiệu quả chủ đề năm 2021 của Thành phố “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chủ động nắm bắt thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển kinh tế gắn với chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường - văn minh đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; phấn đấu xây dựng Quận 1 trở thành đô thị thông minh, “An toàn - Văn minh - Phát triển - Nghĩa tình”.


UBND Quận 1 đề ra 37 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021, gồm: 5 chỉ tiêu lĩnh vực tài chính, phát triển kinh tế, thu hút du lịch; 10 chỉ tiêu lĩnh vực đô thị - môi trường; 6 chỉ tiêu lĩnh vực văn hóa - xã hội; 5 chỉ tiêu lĩnh vực quốc phòng - an ninh; 11 chỉ tiêu lĩnh vực cải cách hành chính.

Lãnh đạo UBND Quận 1 và các phòng ban, đơn vị trực thuộc và 10 phường thảo luận các giải pháp về: Đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu quả quản lý kế hoạch đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của quận; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; kích cầu du lịch; cải cách hành chính, phân cấp, ủy quyền phù hợp thực tiễn ở quận để xây dựng chính quyền đô thị; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU và Chỉ thị 23-CT/TU; xây dựng các lực lượng đủ sức mạnh thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Chủ tịch UBND Quận 1 Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh: Các ngành cần tiếp tục quan tâm suy nghĩ, hành động quyết liệt để Quận 1 giữ vững vị trí trung tâm Thành phố. Tập trung thu hút cộng đồng doanh nghiệp; rà soát các thủ tục hành chính đủ điều kiện nâng cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 - 4, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin xây dựng đô thị thông minh; đẩy mạnh thi đua sáng tạo và tham gia giải thưởng thi đua sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; phát triển mô hình hấp dẫn du lịch, làm kinh tế đêm trên địa bàn; đảm bảo thu ngân sách, chi đầu tư phát triển, giải ngân đầu tư công cho từng dự án; tiếp tục chỉnh trang đô thị; kéo giảm tai nạn giao thông, phạm pháp hình sự, phòng cháy chữa cháy; hoàn thành chỉ tiêu giao quân; giải quyết kiến nghị, khiếu nại, phản ánh còn tồn tại.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến đề nghị năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Đại hội Đảng các cấp, UBND quận chỉ đạo, điều hành đạt và vượt 37 chỉ tiêu đề ra. Trong đó, tiếp tục quan tâm bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị, chú trọng phát triển văn hóa bên cạnh phát triển kinh tế. Đối với thực hiện chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, cần quan tâm đảm bảo thực hiện tốt công tác bầu cử, nâng cao công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tiếp tục tinh gọn bộ máy, xây dựng đội ngũ nêu cao tinh thần tận tụy, phục vụ nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, quản lý địa bàn. Tiếp tục phòng chống dịch bệnh, quán triệt tinh thần tự giác phòng chống dịch bệnh trong mỗi người dân, đặc biệt trong những lễ hội mừng năm mới.

H.Y


     

 
Các Tin tức - Sự kiện đã đưa
   Thường xuyên tuyên truyền những mô hình hay, gương điển hình để đẩy lùi thông tin tiêu cực, xấu độc sai trái (22:17 - 20/01/2021)
   Tập huấn kỹ năng cho thành viên Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 (22:17 - 20/01/2021)
   Giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại phường Tân Định (22:17 - 20/01/2021)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.