TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Tin tức - Sự kiện

Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11” trên địa bàn Quận 1

Ngày 27/9/2021, UBND Quận 1 ban hành kế hoạch số 262/KH-UBND tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - 9/11” trên địa bàn Quận 1 năm 2021, trong đó nêu rõ:

 

“Ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”. 

Thông qua qua các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn quận năm 2021 để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm đề cao giá trị con người, xây dựng nhân cách; đề cao ý thức làm chủ, tôn trọng kỷ luật, tự do trong khuôn khổ pháp luật; coi trọng các giá trị đạo đức tốt đẹp; ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, lòng yêu nước, xây dựng lối sống, nếp sống văn hoá; bồi dưỡng ý thức và năng lực phát huy giá trị văn hoá dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại là những điều kiện quan trọng góp phần hình thành con người về mặt tâm hồn, nhân cách, để mỗi con người tự ý thức về mình, về cộng đồng, về dân tộc, về đất nước.

Nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Xây dựng Nhà nước pháp quyền đòi hỏi việc nâng cao mạnh mẽ nhận thức pháp luật của cán bộ, nhân dân, thể hiện thái độ của các thành viên trong xã hội đối với kỷ cương, pháp luật; là sự đánh giá và ghi nhận tính công bằng của pháp luật. Pháp luật chỉ có thể trở thành công cụ điều chỉnh tốt nhất hành vi khi được chấp nhận, chấp hành một cách tự nguyện, thực sự trở thành nhu cầu tự thân, có ý thức của mỗi người. Bởi thế, phổ biến, giáo dục pháp luật được coi là khâu đầu tiên của việc thi hành pháp luật, là cầu nối để đưa pháp luật đi vào cuộc sống. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm động viên toàn dân đoàn kết, nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, tự giác chấp hành Hiến pháp, pháp luật, tích cực tham gia bảo vệ pháp luật.

Căn cứ vào tình hình đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, các đơn vị trên địa bàn quận chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam theo các hình thức: tổ chức lồng ghép hoạt động tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam hàng tháng; học tập, quán triệt văn bản pháp luật; hội thảo, tọa đàm, giao lưu về nội dung pháp luật; tuyên truyên cổ động trực quan bằng nhiều hình thức như bản tin, pa nô, áp phích, xe loa, triền lãm…; biểu diễn các tác phẩm pháp luật; biên soạn và sưu tầm các tài liệu pháp luật;…

Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn quận được thực hiện cao điểm từ 1/10/2021 đến hết ngày 30/11/2021.

H.Y


     

 
Các Tin tức - Sự kiện đã đưa
   Tổ Đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị số 2 TPHCM tiếp xúc cử tri Quận 1, 3, Bình Thạnh (15:38 - 13/10/2021)
   Phường Nguyễn Thái Bình tổ chức chương trình “Bán hàng trợ giá” (15:38 - 13/10/2021)
   Bệnh viện Quận 1 tiếp nhận xe cứu thương tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh (15:38 - 13/10/2021)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.