TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Tin tức - Sự kiện

Nghiên cứu ứng dụng, giải pháp về trí tuệ nhân tạo, góp phần hiện đại hóa nền hành chính tại UBND Quận 1

Ngày 29/4/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức giám sát Văn phòng UBND Quận 1về công tác tham mưu kiểm soát thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính trên địa bàn Quận 1 (Giai đoạn từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2022).

 

Tham dự có các đồng chí: Dương Thị Hồng Gấm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1, Trưởng đoàn giám sát; Phan Trọng Quyền, Phó trưởng Ban Dân vận Quận ủy Quận 1; Cao Trung Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội Quận 1; Lâm Ngô Hoàng Anh, Chánh Văn phòng UBND Quận 1; trưởng, phó các phòng ban chuyên môn liên quan.

Theo báo cáo, giai đoạn từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2022, Văn phòng UBND Quận 1 phối hợp liên thông giải quyết thủ tục hành chính với các phòng, ban, UBND 10 phường; thành lập Tổ kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND Quận 1; duy trì vận hành Trang tin điện tử Quận 1 hoạt động 24/7, cập nhật công khai quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ hành chính trên trang tin. Nâng cấp hệ thống Một cửa điện tử, đảm bảo tỷ lệ giải quyết 100 % hồ sơ đúng hạn; xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; hướng dẫn người dân đăng ký thực hiện thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trong năm 2021 và Quý 1/2022, tại UBND Quận 1 thực hiện đồng bộ dịch vụ công trực tuyến quận - phường và tiếp tục nâng cấp số lượng từ 47 lên 72 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở cả 2 cấp quận và 10 phường (47 TTHC cấp quận và 25 TTHC cấp phường).

Kết quả, người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Quận 1: Năm 2021 27.888/27.888 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%; Quý 1/2022 là 3.272/3.272 hồ sơ, đạt tỷ lệ 100%; mức độ hài lòng của người dân năm 2021 là 26.326/26.374, đạt tỷ lệ 99,82%; Quý 1/2022 là 9.876/9.892, đạt tỷ lệ 99,84%

Đối với lĩnh vực tư pháp: hoàn thành công tác rà soát dữ liệu hộ tịch cho dự án “Triển khai tạo lập cơ sở dữ liệu đầu kỳ cho cơ sở dữ liệu hộ tịch tại Quận 1” đạt 100% trong năm 2021; đối với lĩnh vực kinh tế: ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết nhanh chóng, thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Công tác cấp giấy chứng nhận (GCN) đăng ký hộ kinh doanh, GCN đăng ký hợp tác xã, giấy phép kinh doanh (GPKD) bán lẻ rượu và sản phẩm thuốc lá được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và ứng dụng hiện đại hóa hành chính 100% thông qua dịch vụ công trực tuyến; đối với lĩnh vực đô thị: Ủy ban nhân dân quận ứng dụng phần mềm quản lý hành chính G-Office trong việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các công trình xây dựng trên địa bàn quận, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; đối với lĩnh vực giáo dục: chấn chỉnh, nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục học sinh, môi trường đạt chuẩn văn hóa ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn Quận 1; đối với lĩnh vực y tế: tiếp nhận thông tin, phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo, cập nhật vào cáo biểu đồ báo cáo, các hệ thống phần mềm hỗ trợ phòng, chống Covid-19 của quận và thành phố, kịp thời dự báo chính xác diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19; đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội - du lịch: kiểm tra, đôn đốc tất cả các cơ sở lưu trú du lịch đăng ký và tự đánh giá an toàn Covid-19 tại địa chỉ http://safe.tourism.com.vn. Triển khai thực hiện 02 gói thầu về phát triển du lịch: “Xây dựng phần mềm ứng dụng khai thác quản lý các điểm đến tại Quận 1” và gói thầu “Biên tập, phân tích hệ thống cơ sở dữ liệu du lịch Quận 1”. Từ đó đã xây dựng và số hóa hệ thống dữ liệu du lịch Quận 1 đưa lên Trang thông tin điện tử Quận 1 nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, tour, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn Quận 1 đến du khách trong và ngoài nước; đối với việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến: Từ tháng 11/2020 đến nay, UBND Quận 1 thực hiện đồng bộ dịch vụ công trực tuyến quận và 10 phường, tích hợp liên thông dữ liệu với trục liên thông dữ liệu LGSP của Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, tỷ lệ người dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại Quận 1 có sự chuyển biến mạnh và tăng dần theo từng năm, đến nay đạt tỷ lệ 99,99%. Triển khai “Dịch vụ định danh điện tử-eKYC của Viettel” tích hợp vào các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ Tiếp nhận thủ tục hành chính “Không giấy” trên địa bàn Quận 1. Sau thời gian ra mắt nâng cấp mô hình thí điểm Đô thị thông minh Quận 1 giai đoạn 2020-2021, tiếp tục đầu tư chỉnh sửa và nâng cấp hệ thống Văn phòng điện tử. Tiếp tục triển khai thực hiện 02 hệ thống, phần mềm công nghệ thông tin để phục vụ công tác quản lý, điều hành bộ máy hành chính nhà nước là hệ thống họp trực tuyến và phần mềm quản lý văn bản.

Đoàn giám sát cũng đã trao đổi ý kiến và nhận được giải trình của Văn phòng UBND Quận 1, các phòng ban chuyên môn về việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính trên địa bàn Quận 1 trong giai đoạn từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2022.

Kết luận buổi giám sát, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 Dương Thị Hồng Gấm biểu dương tinh thần cầu thị, ghi nhận những kết quả đạt được của Văn phòng UBND Quận 1 trong thời gian qua, đề nghị tiếp tục tham mưu các nội dung để nâng cao nhận thức, trình độ của cán bộ làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính quận, phường; rà soát tổng hợp số liệu, tình hình biến động thủ tục hành chính, kịp thời tham mưu UBND Quận 1 đề xuất Thành phố công bố mới, bãi bỏ, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung những thủ tục hành chính khi có quy định thay đổi; chuẩn hóa và đồng bộ thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường; tiếp tục phối hợp tham mưu thực hiện tốt Quyết định 3895/QĐ/UBND-TP về việc nâng cấp 31 thủ tục hành chính cấp quận và 25 thủ tục hành chính cấp phường; kiến nghị Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh có biện pháp bảo trì, khắc phục việc tra cứu các nội dung về thủ tục hành chính còn bị chậm trên các trang điện tử; Văn phòng UBND Quận 1 và Trung tâm công nghệ - thông tin Quận 1 tham mưu cho UBND Quận 1 nghiên cứu ứng dụng các giải pháp về trí tuệ nhân tạo trong giải quyết các nhiệm vụ chung.

Đoàn giám sát cũng đã đi tham quan thực tế các mô hình và quy trình thực hiện thủ tục hành chính, hiện đại hóa hành chính tại bộ phận Một cửa điện tử Văn phòng UBND Quận 1.

K.L


     

 
Các Tin tức - Sự kiện đã đưa
   Phường Cầu Ông Lãnh tổ chức hội nghị triển khai đề án 06 (17:12 - 05/05/2022)
   Tặng 30 phần quà cho hộ gia đình khó khăn (17:12 - 05/05/2022)
   Phường Cầu Ông Lãnh tổ chức tọa đàm mô hình “5+1” (17:12 - 05/05/2022)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.