TIN TỨC & SỰ KIỆN

|

Công khai ngân sách

Công khai ước thực hiện ngân sách quận năm 2022

 


     

 
Các Công khai ngân sách đã đưa
   Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 3 năm 2022 (08:24 - 14/10/2022)
   Công khai ngân sách Quý II năm 2022 (17:23 - 15/07/2022)
   Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2022 (17:34 - 15/04/2022)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.