DanhBaDuongDayNongQ1_p1.jpg
DanhBaDuongDayNongQ1_p1.jpg
DanhBaDuongDayNongQ1_p3.jpg

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quận 1, ngày 06 tháng 06 năm 2014
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG CƠ QUAN UBND QUẬN 1, TRƯỞNG CÁC PHÒNG - BAN,
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ CHỦ TỊCH UBND 10 PHƯỜNG VỀ GIẢI QUYẾT HỒ SƠ HÀNH CHÍNH 
Stt Đơn vị  Họ và tên  Chức vụ Điện thoại
Cơ quan Di động
A. CƠ QUAN TRỰC THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1:
1     Văn phòng UBND Q1     Lâm Ngô Hoàng Anh Chánh Văn phòng  38.290.421 01292689999
    Võ Thúy Nga PCVP - Tài chính kế toán 38.296.314 0908.491.166
    Nguyễn Võ Phương Quỳnh PCVP - Tổng hợp 38.290.420 0937.881.107
    Lê Thanh Nam PCVP - CCHC & CNTT 38.279.446 0979.975.353
    Thái Đức Độ PCVP - Tiếp dân 38.291.913 0903.883.852
2     Phòng Quản lý đô thị     Phạm Hữu Quý Trưởng phòng  38.295.685 0903.924.171
3     Phòng Tài nguyên - Môi trường     Nguyễn Đăng Khoa " 39.209.348 0903.723.627
4     Phòng Kinh tế     Lê Thanh Ngữ " 38.222.065 0903.707.767
5     Phòng Văn hóa và Thông tin     Dương Thị Hồng Gấm " 34.041.613 0983.678.939
6     Phòng Tư pháp     Mai Thị Hồng Hoa " 38.220.741 0903.377.677
7     Phòng Nội vụ     Lê Văn Phú " 38.299.512 0903.358.889
8     Phòng Lao động - TBXH     Trịnh Thị Phương Châm " 38.222.831 0907.120.679
9     Phòng Giáo dục và Đào tạo     Đinh Thiện Căn " 38.238.667 0903.312.255
10     Thanh tra      Nguyễn Thị Hoa Mỹ Chánh Thanh tra 38.296.363 0918.639.418
11     Chi cục Thống kê     Nguyễn Thị Phương Chi cục trưởng 38.291.478 0919.701.009
12     Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng     Nguyễn Quang Định Giám đốc  38.244.410 0903.364.736
13     Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích     Nguyễn Thế Định " 38.215.611 0903.833.352
14     Ban Bồi thường - GPMB     Đinh Xuân Thiện Trưởng ban 39.204.765 0918.634.648
15     Đội Quản lý trật tự đô thị      Phan Trọng Hùng Đội trưởng 39.141.235 0903.841.060
B. ỦY BAN NHÂN DÂN 10 PHƯỜNG
16     Phường Bến Nghé     Nguyễn Thành Phát Chủ tịch UBND 38.210.824  0903.646.560 
17     Phường Bến Thành     Đỗ Thị Ánh Tuyết " 38.390.856 0916.781.177 
18     Phường Cầu Kho     Bùi Văn Thịnh " 38.375.267 0936.050.696
19     Phường Cầu Ông Lãnh     Cao Trung Tín " 38.211.128 0902.976.979
20     Phường Cô Giang     Nguyễn Trí Đức " 38.368.016  0913.964.940 
21     Phường Đa Kao     Nguyễn Hải Quân "  39.102.126 0903.772.797
22     Phường Nguyễn Cư Trinh     Nguyễn Văn Chiến " 38.379.362  0903.369.961
23     Phường Nguyễn Thái Bình     Lưu Lê Bích Phượng " 38.218.903 0903.669.776
24     Phường Phạm Ngũ Lão     Dư Quang Nghĩa " 38.367.384 0907.636.500
25     Phường Tân Định     Nguyễn Thành Danh " 38.483.397 0983.117.688

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1