HĐND QUẬN 1 * Hoạt động của HĐND * Hoạt động giám sát * Ban pháp chế

|

Ban pháp chế

Báo cáo giám sát kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí sau giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Quận 1 tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1
Chi tiết...
 
Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân Quận 1
Chi tiết...
 
Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2019 của Tòa án nhân dân Quận 1
Chi tiết...
 
Báo cáo kết quả giám sát thường xuyên công tác xử lý vi phạm hành chính 5 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 1
Chi tiết...
 
Báo cáo kết quả khảo sát các mô hình, sáng kiến cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé.
Chi tiết...
 
Báo cáo kết quả khảo sát các mô hình, sáng kiến cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân phường Đa Kao
Chi tiết...
 
Báo cáo kết quả giám sát công tác điều tra, tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự của Công an Quận 1
Chi tiết...
 
Báo cáo kết quả giám sát thường xuyên công tác xử lý vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2019
Chi tiết...
 
Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường tại Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1
Chi tiết...
 
Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1
Chi tiết...
 
Các Ban pháp chế đã đưa
  Báo cáo kết quả giám sát và thẩm tra báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.