HĐND QUẬN 1 * Hoạt động của HĐND * Hoạt động giám sát * Thường trực HĐND

|

Thường trực HĐND

Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Quận 1
Chi tiết...
 
Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2019
Chi tiết...
 
Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tại Ủy ban nhân dân 10 phường, giai đoạn 2017 - 2019
Chi tiết...
 
Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tại Ủy ban nhân dân Quận 1, giai đoạn 2017 - 2019
Chi tiết...
 
Báo cáo kết quả khảo sát công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết trên địa bàn Quận 1
Chi tiết...
 
Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện đề án xây dựng trường đạt chuẩn tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế tại các trường học do Ủy ban nhân dân Quận 1 quản lý
Chi tiết...
 
Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện đề án xây dựng trường đạt chuẩn tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế tại Quận 1
Chi tiết...
 
Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy chế quản lý công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ
Chi tiết...
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.