HĐND QUẬN 1 * Hoạt động của HĐND

|

Hoạt động của HĐND

Chương trình kỳ họp thứ mười tám HĐND Quận khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 12 năm 2020)
Chi tiết...
 
Thông báo phân công tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1 - 6 tháng cuối năm 2019
Chi tiết...
 
Thư triệu tập Kỳ họp thứ 11 HĐND Q1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (Ngày 13, 14/12/2018).
Chi tiết...
 
Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND Quận 1

Chi tiết...
 
Thư triệu tập Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Chi tiết...
 
Thư triệu tập Kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Chi tiết...
 
Dự thảo chương trình kỳ họp giữa năm 2019 HĐND Quận Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chi tiết...
 
CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT HĐND QUẬN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Chi tiết...
 
Mẫu phiếu chuyển đơn của Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân Quận 1
Chi tiết...
 
Thường trực Hội đồng nhân dân quận triệu tập đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.
Chi tiết...
 
Các Hoạt động của Hội đồng nhân dân đã đưa
  Thông báo v/v thay đổi thời gian kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND Q1, Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
  Thư triệu tập Kỳ họp bất thường HĐND Q1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
  Thư triệu tập Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
  Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Quận 1
  Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2019
  Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tại Ủy ban nhân dân 10 phường, giai đoạn 2017 - 2019
  Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tại Ủy ban nhân dân Quận 1, giai đoạn 2017 - 2019
  Báo cáo kết quả khảo sát công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết trên địa bàn Quận 1
  Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện đề án xây dựng trường đạt chuẩn tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế tại các trường học do Ủy ban nhân dân Quận 1 quản lý
  Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện đề án xây dựng trường đạt chuẩn tiên tiến hội nhập khu vực và quốc tế tại Quận 1
  Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 08/4/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành quy chế quản lý công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ
  Báo cáo giám sát kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí sau giám sát của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Quận 1 tại Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 1
  Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Viện Kiểm sát nhân dân Quận 1
  Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2019 của Tòa án nhân dân Quận 1
  Báo cáo kết quả giám sát thường xuyên công tác xử lý vi phạm hành chính 5 tháng đầu năm 2019 của Ủy ban nhân dân Quận 1
  Báo cáo kết quả khảo sát các mô hình, sáng kiến cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân phường Bến Nghé.
  Báo cáo kết quả khảo sát các mô hình, sáng kiến cải cách hành chính trong công tác quản lý nhà nước tại Ủy ban nhân dân phường Đa Kao
  Báo cáo kết quả giám sát công tác điều tra, tạm giam, tạm giữ và thi hành án hình sự của Công an Quận 1
  Báo cáo kết quả giám sát thường xuyên công tác xử lý vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2019
  Báo cáo kết quả giám sát việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường tại Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1
  Báo cáo thẩm tra báo cáo công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1
  Báo cáo kết quả giám sát và thẩm tra báo cáo công tác thi hành án dân sự năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1
  Báo cáo kết quả khảo sát tình hình tiêu thụ thịt lợn tại các chợ Quận 1 trước thông tin về dịch tả lợn Châu Phi
  Báo cáo kết quả khảo sát chất lượng hoạt động nhà vệ sinh trong các trường học và nhà vệ sinh công cộng tại Quận 1
  Báo cáo kết quả giám sát công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân tại các đơn vị y tế Quận 1 giai đoạn 2018 - 2019
  Báo cáo kết quả giám sát thường xuyên tình hình thực hiện các dự án đầu tư công năm 2019 của Quận 1
  Báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện công tác quản lý, kiểm tra lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận 1 trong năm 2019
  Báo cáo kết quả giám sát thường xuyên tình hình thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 của Quận 1 trong năm 2019
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.