HĐND QUẬN 1 * Hoạt động của HĐND * Lịch họp HĐND

|

Lịch họp HĐND

Thường trực Hội đồng nhân dân quận triệu tập đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp bất thường) Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021.
Chi tiết...
 
Thông báo v/v thay đổi thời gian kỳ họp giữa năm 2018 của HĐND Q1, Khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Chi tiết...
 
Thư triệu tập Kỳ họp bất thường HĐND Q1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Chi tiết...
 
Thư triệu tập Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021
Chi tiết...
 
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.