HĐND QUẬN 1 * Hoạt động của HĐND * Lịch tiếp công dân

|

Lịch tiếp công dân

Thông báo phân công tiếp công dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1 - 6 tháng cuối năm 2019
Chi tiết...
 
Thư triệu tập Kỳ họp thứ 11 HĐND Q1 khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (Ngày 13, 14/12/2018).
Chi tiết...
 
Lịch tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2018

Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND Quận 1

Chi tiết...
 
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.