HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND * Kế hoạch - Chương trình giám sát * Năm 2019

|

Năm 2019

Kế hoạch giám sát chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường
Chi tiết...
 
Kế hoạch giám sát thường xuyên công tác xử lý vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2019
Chi tiết...
 
Kế hoạch giám sát thường xuyên tình hình thực hiện các dự án đầu tư công của Quận 1 năm 2019
Chi tiết...
 
Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 của Quận 1 trong năm 2019
Chi tiết...
 
Kế hoạch giám sát thường xuyên việc thực hiện công tác quản lý và kiểm tra lĩnh vực văn hóa, thông tin và phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận 1 năm 2019
Chi tiết...
 
Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường
Chi tiết...
 
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.