HĐND QUẬN 1 * Văn bản của HĐND * Nghị quyết * Năm 2017

|

Năm 2017

Nghị quyết 09 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Phường Phạm Ngũ Lão, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chi tiết...
 
Nghị quyết 08 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chi tiết...
 
Nghị quyết 07 về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2018
Chi tiết...
 
Nghị quyết 06 về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
Chi tiết...
 
Nghị quyết 05 về quyết toán ngân sách quận năm 2016
Chi tiết...
 
Nghị quyết 04 về chương trình hoạt động giám sát năm 2018
Chi tiết...
 
Nghị quyết 03 về việc công nhận kết quả bầu cử các chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân Quận 1 Khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chi tiết...
 
Nghị quyết 02 về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 1, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chi tiết...
 
Nghị quyết 01 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Chi tiết...
 
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.