GIỚI THIỆU * Tổng quan địa lý - lịch sử * Địa điểm tham quan

|

What to Do

Trụ sở Liên Đoàn Lao Động Thành Phố

Số 14 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, Quận 1. Lúc mới xây dựng tòa nhà được sử dụng làm thư viện, xung quanh có nhiều cửa kính để lấy ánh sáng nên người dân Sài Gòn thời ấy thường gọi là “Nhà kiếng”. Năm 1950 được dùng làm trụ sở của “Liên đoàn Công nhân tư sở”. Từ năm 1952 đến năm 1975 “Liên đoàn Công nhân tư sở” đổi thành “Tổng Liên đoàn Lao công Việt Nam”.

 

Tòa nhà mang số 14 trên đường Cách mạng Tháng Tám hiện nay là một di tích lịch sử, nơi chỉ đạo các cuộc đấu tranh yêu nước của công nhân Sài Gòn qua hai thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 

Lúc mới xây dựng tòa nhà được sử dụng làm thư viện, xung quanh có nhiều cửa kính để lấy ánh sáng nên người dân Sài Gòn thời ấy thường gọi là “Nhà kiếng”. Năm 1950 được dùng làm trụ sở của “Liên đoàn Công nhân tư sở”. Từ năm 1952 đến năm 1975 “Liên đoàn Công nhân tư sở” đổi thành “Tổng Liên đoàn Lao công Việt Nam”.

Đảng ta đã thấy được tầm quan trọng của Tổng Liên đoàn Lao công Việt Nam, đã gài được người vào trong ban lãnh đạo và đã giữ được những chức vụ quan trọng. Đã xây dựng nòng cốt tại nghiệp đoàn cơ sở, nắm và điều khiển nhiều nghiệp đoàn cơ sở : Nghiệp đoàn xe buýt, liên đoàn công nhân Hỏa xa, thương cảng, ngành giầy Bata, viễn thông, thuốc lá Bastos. 

Suốt từ năm 1950 đến năm 1975 đã diễn ra rất nhiều cuộc đấu tranh tiêu biểu của công nhân gắn liền với trụ sở của Tổng liên đoàn Lao công: Cuộc tổng đình công đầu tiên của Tổng Liên đoàn Lao công Việt Nam: ngày 25 tháng 11 năm 1953, Cuộc đấu tranh giành lại trụ sở của Tổng Liên đoàn Lao công ngày 01 tháng 5 năm 1955, Cuộc đấu tranh ngày 21 tháng 9 năm 1964

Cán bộ công vận của ta đã dùng trụ sở này để duy trì được tổ chức công đoàn một cách công khai, tồn tại được qua hai thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đó là thắng lợi to lớn của Đảng ta trong việc lãnh đạo công nhân Sài Gòn kết hợp với công nhân toàn miền Nam đấu tranh, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất nước nhà. 

Tòa nhà số 14 Cách Mạng Tháng Tám, nay là trụ sở của Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, niềm tự hào của công nhân thành phố Hồ Chí Minh, nơi giáo dục truyền thống đấu tranh cho thế hệ trẻ, đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng là di tích lịch sử cấp thành phố theo Quyết định số 139/2003/QĐ - UB ngày 05 tháng 8 năm 2003.


     

 
Các What to Do đã đưa
   Bia sự kiện cư xá BRINH (19:04 - 02/10/2015)
   Chợ Bến Thành phường Bến Nghé Quận 1 (19:04 - 02/10/2015)
   Bưu Điện Thành Phố (19:04 - 02/10/2015)
   Tòa án Nhân Dân Thành Phố (19:04 - 02/10/2015)
   Trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 (19:04 - 02/10/2015)
   Công trường Quách Thị Trang (19:04 - 02/10/2015)
   Bia bót Catinat (19:04 - 02/10/2015)
   Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (19:04 - 02/10/2015)
   Bảo tàng thành phố (19:04 - 02/10/2015)
   Bia sự kiện trận tấn công Tòa đại sứ mỹ (19:04 - 02/10/2015)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.