GIỚI THIỆU * Tổng quan địa lý - lịch sử

|

Địa điểm tham quan

Bia tưởng niệm

Bia tường niệm các anh hùng danh nhân dân tộc ... các sự kiện đáng ghi nhớ trong lịch sử...
 
NN

 

1. Bia lịch sử tại đường Nguyễn Hữu Cảnh
    Nội dung: vào lúc 4g00 sáng ngày 05/5/1968 (mậu thân). Nhân dân lao động khu xóm chùa dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng, đã nổi dậy phá thế kìm kẹp của mỹ-ngụy giành quyền làm chủ.

 

2. Bia lịch sử tại đường Trần Quang Khải
     Nội dung : Tại nơi đây 7g00 sáng ngày 30/4/1975. trong chiến dịch hồ chí minh lịch sử, nhân dân phường trần quang khải, nay là phường tân định quận 1, dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng địa phương đã nổi dậy bao vây bót cảnh sát tân định, giành chính quyền. Đây là cuộc nổi dậy giành chính quyền sớm nhất tại quận 1.

 

3. Bia lịch sử tại đường Đề Thám
    Nội dung : Vào sáng ngày 05/5/1968 (mậu thân), một bộ phận thuộc lưc lượng võ trang liên quận 2 và 4 (nay thuộc quận 1) đã đột nhập vào khu vực này, tiến hành tuyên truyền võ trang được nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh và ủng hộ. Các đồng chí đã ngoan cường chống trả nhiều đợt phản kích của địch.
                   Nơi đây đ/c lê thị bạch cát (tức sáu xuân) bí thư quận đoàn thanh niên, đoàn chí tiết (công nhân xưởng bason) đã chiến đấu anh dũng và hy sinh. em quang liên lạc viên đến phút cuối cùng địch bắt tra tấn đến chết. nêu cao khí tiết của người chiến sĩ  cách mạng.

 

4. Bia lịch sử tại trường Chương Dương
      Nội dung : Vào sáng ngày  5 tháng 5  năm 1968 (Mậu Thân) một bộ phận thuộc lưc lượng võ trang liên quận 2 và 4 (nay thuộc quận 1),  đã chiếm khu vực cầu kho, diệt nhiều tên cảnh sát dã chiến ngụy, tiến hành tuyên truyền vũ trang, được nhân dân nhiệt liệt hoan nghênh và ủng

     

 
Các Địa điểm tham quan đã đưa
   Nhà thờ Huyện Sỹ (00:00 - 05/06/2007)
   Nhà thờ Đức Bà (00:00 - 05/06/2007)
   Tu viện SaintPaul (00:00 - 05/06/2007)
   Đền Hùng Vương (00:00 - 05/06/2007)
   Đền thờ Trần Hưng Đạo (00:00 - 05/06/2007)
   Đình Nam Chơn (00:00 - 05/06/2007)
   Đình Nhơn Hoà (00:00 - 05/06/2007)
   Phụng Sơn Tự (00:00 - 05/06/2007)
   Chùa bà Thiên Hậu (00:00 - 05/06/2007)
   Chùa Ngọc Hoàng (00:00 - 05/06/2007)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.