THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tư pháp * Hộ tịch

|

Hộ tịch

Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc

 
Nội dung cụ thể theo tập tin đính kèm.

     
TTHC-TP-HT-08.pdf

 
Các Hộ tịch đã đưa
   Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài (14:57 - 16/11/2021)
   Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài (14:57 - 16/11/2021)
   Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (14:57 - 16/11/2021)
   Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài (14:57 - 16/11/2021)
   Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (14:57 - 16/11/2021)
   Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài (14:57 - 16/11/2021)
   Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (21:26 - 04/12/2020)
   Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài (21:26 - 04/12/2020)
   Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch (21:26 - 04/12/2020)
   Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài (21:25 - 04/12/2020)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.