THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Tư pháp * Hộ tịch

|

Hộ tịch

Thủ tục Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

 
Nội dung cụ thể theo tập tin đính kèm.

     
TTHC-TP-HT-09.pdf

 
Các Hộ tịch đã đưa
   Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc (14:57 - 16/11/2021)
   Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài (14:57 - 16/11/2021)
   Thủ tục Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài (14:57 - 16/11/2021)
   Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài (14:57 - 16/11/2021)
   Thủ tục Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài (14:57 - 16/11/2021)
   Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (14:57 - 16/11/2021)
   Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài (14:57 - 16/11/2021)
   Thủ tục Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài (21:26 - 04/12/2020)
   Thủ tục Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài (21:26 - 04/12/2020)
   Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ tịch (21:26 - 04/12/2020)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.