THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|

Quảng cáo - VHTT

Xác nhận hồ sơ chuyển Sở VHTT gia hạn giấy phép quảng cáo

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
 

A. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

- 02 đơn xin gia hạn (theo mẫu).

- Makét mô tả nội dung quảng cáo (có đóng dấu xác nhận của đơn vị kinh doanh dịch vụ quảng cáo).

- Ảnh chụp vị trí quảng cáo.

- Bản sao giấy phép quảng cáo hết hạn.

- Bản sao hợp đồng giữa người làm dịch vụ quảng cáo với cá nhân, tổ chức đang có quyền sở hữu địa điểm quảng cáo, đính kèm hồ sơ chứng minh quyền sở hữu địa điểm quảng cáo (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở).

Ghi chú: Trường hợp giấy phép quảng cáo hết hạn không thuộc công ty được cấp đến xin gia hạn hoặc có thay đổi kích thước, nội dung quảng cáo, thì yêu cầu lập hồ sơ đăng ký mới.

B. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 03 (ba) ngày làm việc.

C. LỆ PHÍ: Từ 8.000 đến 10.000 đồng/m2/tháng hoặc 80.000 đến 100.000 đồng/m2/năm (nộp một lần vào đầu năm - căn cứ quyết định 964/QĐ-UB ngày 24/12/1991 của Ủy ban nhân dân Thành phố).


     

 
Các Quảng cáo - VHTT đã đưa
   Xác nhận hồ sơ chuyển Sở VHTT cấp giấy phép quảng cáo (00:00 - 04/06/2007)
   Xác nhận hồ sơ chuyển Sở VHTT cấp hoặc gia hạn giấy phép quảng cáo (thẩm quyền UBND quận) (00:00 - 04/06/2007)
   Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo các sản phẩm do hộ cá thể sản xuất tại nơi sản xuất (00:00 - 04/06/2007)
   Xác nhận hồ sơ gia hạn giấy phép kinh doanh Karaoke (00:00 - 04/06/2007)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.