THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|

Thống kê

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng đối với các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước

Căn cứ Luật thống kê có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/04/2008 của UBND Quận 1 về Thực hiện chế độ báo cáo thống kê-kế toán và Quyết định số 410/2003/QĐ-TCTK ngày 29/07/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc qui định chế độ báo cáo thống kê định kỳ đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
 
NN
Ngày 05/04/2010 Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 đã có công văn số 678/UBND-TK gởi đến doanh nghiệp về việc đề nghị thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng kèm theo các mẫu phiếu thu thập thông tin thuộc các lĩnh vực vận tải, thương mại, công nghiệp, xây dựng xuất khẩu và nhập khẩu thao các tài liệu đính kèm.

     

 
Các Thống kê đã đưa
   Báo cáo hoạt động xuất nhập khẩu hàng tháng và hàng năm (16:30 - 26/03/2009)
   Doanh nghiệp thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng (16:30 - 26/03/2009)
   Hướng dẫn thực hiện Báo cáo tài chính hàng năm và Điều tra doanh nghiệp hàng năm (10:15 - 26/03/2009)
   Thu thập thông tin của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh các ngành nghề: karaoke, vũ trường, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch (07:26 - 23/05/2008)
   Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng đối với các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước (09:12 - 12/04/2008)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.