THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|

Thống kê

Hướng dẫn thực hiện Báo cáo tài chính hàng năm và Điều tra doanh nghiệp hàng năm

Ngày 24/02/2009, UBND quận 1 có công văn số 286/UBND-TK gửi đến Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 1 đề nghị thực hiện các Báo cáo tài chính và Phiếu thu thập thông tin doanh nghiệp năm 2008. Xem hướng dẫn thực hiện trong tài liệu đính kèm.
 
dsr

     

 
Các Thống kê đã đưa
   Thu thập thông tin của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh các ngành nghề: karaoke, vũ trường, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch (07:26 - 23/05/2008)
   Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng đối với các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước (09:12 - 12/04/2008)
   Về thực hiện chế độ báo cáo Thống kê - Kế toán (12:01 - 05/04/2008)
   Doanh nghiệp tại quận 1 thực hiện báo cáo hoạt động xuất nhập khẩu năm 2007 (07:29 - 21/02/2008)
   Các mẫu phiếu điều tra doanh nghiệp có phần giải thích nội dung và hướng dẫn cách ghi phiếu (00:00 - 19/05/2007)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.