THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|

Thống kê

Doanh nghiệp thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng

Ngày 24/02/2009, UBND quận 1 có công văn số 286/UBND-TK gửi đến Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 1 đề nghị thực hiện các báo cáo định kỳ hàng tháng. Xem hướng dẫn thực hiện trong tài liệu đính kèm.
 

     

 
Các Thống kê đã đưa
   Hướng dẫn thực hiện Báo cáo tài chính hàng năm và Điều tra doanh nghiệp hàng năm (10:15 - 26/03/2009)
   Thu thập thông tin của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh các ngành nghề: karaoke, vũ trường, dịch vụ xoa bóp, cơ sở lưu trú du lịch (07:26 - 23/05/2008)
   Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng đối với các Doanh nghiệp ngoài Nhà nước (09:12 - 12/04/2008)
   Về thực hiện chế độ báo cáo Thống kê - Kế toán (12:01 - 05/04/2008)
   Doanh nghiệp tại quận 1 thực hiện báo cáo hoạt động xuất nhập khẩu năm 2007 (07:29 - 21/02/2008)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.