THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|

PCCC

Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ

Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển các loại vật liệu nổ công nghiệp được qui định như sau:
 

1. Đối tượng cấp:

Phương tiện vận chuyển các loại Vật liệu nổ công nghiệp được qui định tại Điểm 2.1 Mục 2 TCVN 4586-1997 “Vật liệu nổ công nghiệp - Yêu cầu an toàn về bảo quản, vận chuyển và sử dụng”;

2. Hồ sơ gồm:

- Giấy giới thiệu của cơ quan hoặc của Công an phường, xã, thị trấn.

- Giấy chứng minh nhân dân của người áp tải, lái xe.

- Lệnh xuất kho hoặc giấy báo hàng.

- Giấy phép lái xe, giấy bảo hành phương tiện còn giá trị.

- Giấy đủ điều kiện hành nghề kinh doanh đặc biệt.

- Giấy đăng ký vận chuyển vật liệu nổ.

- Giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC của người điều khiển phương tiện và áp tải.

3. Thời gian cấp:

Trong thời gian 2-3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan Cảnh Sát Phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xem xét cấp “Giấy vận chuyển vật liệu nổ” (có kèm theo biểu trưng “M”); Trường hợp phương tiện không đủ điều kiện để cấp giấy phép hoặc trong thời gian không cho phép vận chuyển thì cơ quan Cảnh sát PCCC sẽ có văn bản thông báo nêu rõ lý do cho chủ phương tiện biết.

4. Thời hạn:

- Có giá trị đối với từng chuyến vận chuyển (có thời hạn cụ thể).

- Phương tiện chỉ đi theo những tuyến đường ghi trong giấy phép.

- Sau khi vận chuyển xong phải trả lại giấy phép vận chuyển và biểu trưng “M” cho Cơ quan cảnh sát PC&CC TP.HCM theo thời hạn quy định.

5. Thẩm quyền cấp:

- Sở Cảnh Sát PC&CC TP.HCM có trách nhiệm xem xét cấp giấy phép vận chuyển cho các phương tiện nếu phương tiện đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC theo quy định tại Phụ lục 3 Thông tư 04/2004/TT-BCA./.


     

 
Các PCCC đã đưa
   Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy (10:33 - 14/12/2009)
   Thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy (10:33 - 14/12/2009)
   Đối tượng và thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện PCCC (14:48 - 07/09/2007)
   Đối tượng và thủ tục cấp biên bản kiểm tra xác nhận điều kiện PCCC (20:56 - 05/09/2007)
   Hướng dẫn đăng ký cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa, chất có nguy hiểm cháy nổ (10:32 - 05/09/2007)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.