THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|

Quảng cáo - VHTT

Cấp giấy phép thực hiện quảng cáo các sản phẩm do hộ cá thể sản xuất tại nơi sản xuất

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
 

A. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

    - 02 đơn xin cấp giấy phép (theo mẫu).

    - Makét nội dung quảng cáo.

    - Sơ đồ vị trí quảng cáo và ảnh chụp vị trí đặt quảng cáo.

    - Bản sao Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, tên gọi, biểu tượng (chỉ nộp một lần).

    - Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của hộ SXKD cá thể (chỉ nộp một lần).

B. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 04 (bốn) ngày làm việc.

C. LỆ PHÍ: 100.000 đồng/giấy .

Lệ phí choán đất công để quảng cáo : Từ 8.000 đến 10.000 đồng/m²/tháng hoặc 80.000 đ đến 100.000 đồng/m²/năm (nộp một lần vào đầu năm).


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.