THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

|

Quảng cáo - VHTT

Xác nhận hồ sơ chuyển Sở VHTT cấp hoặc gia hạn giấy phép quảng cáo (thẩm quyền UBND quận)

Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết...
 

A. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:

- 02 đơn xin cấp giấy phép quảng cáo (theo mẫu).

- Makét mô tả nội dung quảng cáo (có đóng dấu xác nhận của đơn vị kinh doanh dịch vụ quảng cáo).

- Ảnh chụp vị trí quảng cáo.

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị kinh doanh quảng cáo (chỉ nộp một lần).

- Bản sao giấy phép quảng cáo hét hạn (đối với trường hợp xin gia hạn).

- Bản sao hợp đồng giữa người làm dịch vụ quảng cáo với cá nhân, tổ chức đang có quyền sở hữu địa điểm quảng cáo, đính kèm hồ sơ chứng minh quyền sở hữu địa điểm quảng cáo (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở).

B. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 04 (bốn) ngày làm việc.

C. LỆ PHÍ: Từ 8.000 đến 10.000 đồng/m2/tháng hoặc 80.000 đến 100.000 đồng/m2/năm (nộp một lần vào đầu năm - căn cứ quyết định 964/QĐ-UB ngày 24/12/1991 của Ủy ban nhân dân Thành phố).


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.