TIN TỨC & SỰ KIỆN * Cải cách hành chính * Bộ thủ tục hành chính chung

|

Bộ thủ tục hành chính chung

Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 13/7/2010 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 42/2010/QĐ-UBND về thay thế thủ tục hành chính tại UBND quận - huyện trong lĩnh vực hộ tịch. Nội dung như sau:
 

     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.