TIN TỨC & SỰ KIỆN * Cải cách hành chính * Bộ thủ tục hành chính chung

|

Bộ thủ tục hành chính chung

Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 13/7/2010 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 44/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản của UBND TP.HCM quy định thủ tục hành chính áp dụng tại UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn trong lĩnh vực Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước, Thành lập và phát triển doanh nghiệp. Nội dung như sau:
 

     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.