TIN TỨC & SỰ KIỆN * Cải cách hành chính * Bộ thủ tục hành chính chung

|

Bộ thủ tục hành chính chung

Quyết định số 45/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 13/7/2010 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 45/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, thay thế, bãi bỏ các văn bản của UBND TP.HCM quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Giao thông vận tải và UBND quận - huyện, phường - xã, thị trấn thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị
 

     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.