TIN TỨC & SỰ KIỆN * Cải cách hành chính * Bộ thủ tục hành chính chung

|

Bộ thủ tục hành chính chung

Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 13/7/2010 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 13/7/2010 UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 46/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản của UBND TP.HCM quy định thủ tục hành chính áp dụng tại UBND các quận - huyện trong lĩnh vực Giải quyết khiếu nại, tố cáo
 

     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.