TIN TỨC & SỰ KIỆN * Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

|

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Điều lo của Bác cách đây 35 năm

Một cán bộ cấp cao, nay đã nghỉ hưu, nhưng vẫn tham gia hoạt động vì dân, vì nước, thấy tình hình giáo dục đạo đức cho thanh thiếu niên, tình hình “nhố nhăng” ở một số mặt văn hóa, thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, truyền hình, mách cho tôi biết một câu của Bác.
 
NN

Một câu ngắn thôi. Đó là trong Hội nghị Trung ương lần thứ tư năm 1960, Bác đã “báo động” bằng một nhận xét rằng: “Tôi xem chương trình giáo dục của 10 lớp, thì từ lớp 1 cho đến lớp 10, phần đức dục rất thiếu sót, chỉ có 10 dòng”.


Nhận xét này của Bác gợi cho chúng ta một suy nghĩ là: Vấn đề giáo dục đạo đức trong nhà trường quan trọng biết nhường nào! Giáo dục toàn diện, trong đó thật sự coi trọng giáo dục đạo đức, rõ ràng đang được đặt ra cấp bách của ngành giáo dục - đào tạo và của toàn dân ta hiện nay. Nhận xét trên đây của Bác không chỉ mang tính truyền thống của giáo dục “tiên học lễ, hậu học văn” mà còn là tư tưởng chỉ đạo quan trọng đối với sự nghiệp giáo dục  - đào tạo.

Theo "Một số lời dạy và mẫu chuyện về
TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH"


     

 
Các Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đưa
   Bác muốn biết sự thật kia (16:46 - 06/06/2011)
   Có ăn bớt phần cơm của con không ? (16:46 - 06/06/2011)
   Dù tá hay tướng đều phải lo phục vụ nhân dân (16:46 - 06/06/2011)
   Một bữa ăn tối của Bác (16:46 - 06/06/2011)
   So sánh (16:46 - 06/06/2011)
   Tấm lòng của Bác (11:01 - 23/09/2010)
   Kiên trì chống lại tuổi già và bệnh tật (11:01 - 23/09/2010)
   Bác Hồ quan tâm đến nữ phóng viên (11:01 - 23/09/2010)
   Đón vua hay đón bác (11:01 - 23/09/2010)
   “Cách mạng” theo ý Bác Hồ (11:01 - 23/09/2010)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.