TIN TỨC & SỰ KIỆN * Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

|

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Phải đánh được bài “Kết đoàn”

Có một cán bộ cấp cao rất yêu thích văn học nghệ thuật. Trong một số năm, đồng chí ấy đã tập đánh đàn dương cầm vừa để giải trí...
 
NN
Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc hợp xướng và quần chúng nhân dân hát bài “Kết đoàn”


Một lần, Bác đến thăm và yêu cầu đồng chí dạo một bản nhạc tự chọn để Bác nghe. Ngồi vào bàn, đồng chí ấn phím và bài Chiến thắng Điện Biên hùng tráng vang lên. Dứt bản nhạc Bác hỏi:

- Chú có chơi các bài dân ca không?

Những phím đàn lại đưa Bác về vùng quan họ với bài Trống cơm, rồi Trẩy hội đêm rằm...

Nghe xong, Bác tiến lại gần đồng chí cán bộ hỏi:

  Chú có biết đánh bài Kết đoàn không? Bài Kết đoàn ai cũng biết. Nếu chưa đánh được bài ấy thì chưa giỏi.

Đồng chí cán bộ đành thú thật với Bác là chưa đánh được bài Kết đoàn.

Theo "Một số lời dạy và mẫu chuyện về
GƯƠNG ĐẠO ĐỨC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH"


     

 
Các Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đưa
   Bác muốn biết sự thật kia (16:46 - 06/06/2011)
   Có ăn bớt phần cơm của con không ? (16:46 - 06/06/2011)
   Dù tá hay tướng đều phải lo phục vụ nhân dân (16:46 - 06/06/2011)
   Một bữa ăn tối của Bác (16:46 - 06/06/2011)
   So sánh (16:46 - 06/06/2011)
   Tấm lòng của Bác (11:01 - 23/09/2010)
   Kiên trì chống lại tuổi già và bệnh tật (11:01 - 23/09/2010)
   Bác Hồ quan tâm đến nữ phóng viên (11:01 - 23/09/2010)
   Đón vua hay đón bác (11:01 - 23/09/2010)
   “Cách mạng” theo ý Bác Hồ (11:01 - 23/09/2010)

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.