GIỚI THIỆU * Quy hoạch và phát triển

|

Quy hoạch phát triển

Giới thiệu quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực văn hoá - xã hội "nhạy cảm" dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 1, năm 2005.

        Với vị trí là trung tâm đô thị lớn của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, là nơi tập trung các đầu mối giao lưu phát triển kinh tế, văn hoá, chính trị của khu vực, trong nước và quốc tế. Trên địa bàn Quận 1 có nhiều cơ sở, thiết chế, công trình văn hoá lớn của Quận và Thành phố. Bên cạnh đó hệ thống các cơ sở hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, thương mại ...
 
NN

        Với vị trí là trung tâm đô thị lớn của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, là nơi tập trung các đầu mối giao lưu phát triển kinh tế, văn hoá, chính trị của khu vực, trong nước và quốc tế. Trên địa bàn Quận 1 có nhiều cơ sở, thiết chế, công trình văn hoá lớn của Quận và Thành phố. Bên cạnh đó hệ thống các cơ sở hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, thương mại của các thành phần kinh tế khác nhau cũng đã góp phần nâng cao mức hưởng thụ, làm đa dạng hoá các loại hình sinh hoạt văn hoá trong nhân dân.
        Trước những bước tiến mạnh mẽ trong thời kỳ mở cửa hội nhập quốc tế, nhiều chủ trương, chính sách của nhà nước ban hành nhằm phát triển kinh tế, văn hoá xã hội được áp dụng. Số lượng các cơ sở kinh doanh, hoạt động trên lĩnh vực văn hoá, dịch vụ văn hoá ngày càng tăng. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân, thu hút giải quyết việc làm cho người lao động… Nhiều cơ sở hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, do chưa nắm vững các quy định của pháp luật hoặc đã biết nhưng vẫn cố tình để xảy ra vi phạm, coi thường pháp luật của nhà nước, dung túng những hoạt động sai trái, những hành vi vi phạm đến thuần phong mỹ tục, đạo đức, an ninh trật tự xã hội tạo sự bất bình trong nhân dân.
        Trước thực trạng trên, Thành phố đã có chủ trương quy hoạch, sắp xếp lại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hoá, hoạt động quảng cáo. Qua đó Ủy Ban Nhân Dân Quận 1 thực hiện quy hoạch trên địa bàn với xu hướng không phát sinh và đi đến giảm dần các cơ sở hoạt động dịch vụ có nhiều vi phạm, biến tướng phức tạp.
       Nay Phòng VH-TT-TT Quận 1 giới thiệu toàn bộ
Quyết định số 93/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố ngày 9/6/2005 về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch một số ngành nghề thương mại và dịch vụ trong lĩnh vực Văn hóa - Xã hội nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn Quận 1, năm 2005:
Danh sách các cơ sở hoạt động kinh doanh nhà hàng - giải khát - rượu.
Danh sách các cơ sở lưu trú du lịch.
Danh sách các cơ sở hoạt động bán - cho thuê băng đĩa hình.
Danh sách các cơ sở hoạt động kinh doanh khiêu vũ.
Danh sách các cơ sở hoạt động bán - cho thuê băng đĩa nhạc.
Danh sách các cơ sở hoạt động dịch vụ Internet.
Danh sách các cơ sở hoạt động in ấn.
Danh sách các cơ sở hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử.
Danh sách các cơ sở hoạt động kinh doanh hớt tóc nam có sử dụng thợ nữ.
Danh sách các cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke.
Danh sách các cơ sở hoạt động kinh doanh massage – xoa bóp.


     

Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.