TIN TỨC & SỰ KIỆN * Công khai ngân sách

|

Công khai ngân sách

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2018
Chi tiết...
 
Công bố công khai ngân sách Quý I, II, III và 6 tháng năm 2017
Chi tiết...
 
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015

Ngày 29/6/2016, Ủy ban nhân dân Quận 1 đã ban hành quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2015

Chi tiết...
 
Công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016.
Ngày 05 tháng 02 năm 2016, UBND Quận 1 đã ban hành quyết định số 126/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2016.
Chi tiết...
 
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014
Ngày 09/6/2015, UBND Quận 1 đã ban hành quyết định số 658/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2014
Chi tiết...
 
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015
Ngày 06 tháng 02 năm 2015, UBND Quận 1 đã ban hành quyết định số 74/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2015.
Chi tiết...
 
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013
Ngày 27/6/2014, UBND Quận 1 đã ban hành quyết định số 724/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2013
Chi tiết...
 
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014
Ngày 22 tháng 01 năm 2014, UBND Quận 1 đã ban hành quyết định số 94/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014.
Chi tiết...
 
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2012
Ngày 10/6/2013, UBND Quận 1 đã ban hành quyết định số 850/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2012.
Chi tiết...
 
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013
Ngày 31 tháng 01 năm 2013, UBND Quận 1 đã ban hành quyết định số 81/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2013.
Chi tiết...
 
Các Công khai ngân sách đã đưa
  Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2011
  Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2012
  Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010
  Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2008
  Hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

KÊNH TƯƠNG TÁC

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Q1 và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Q1 ngày càng văn minh, hiện đại.

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND Quận 1 mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký.

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.