TIN TỨC & SỰ KIỆN * Công khai ngân sách

|

Công khai ngân sách

Công khai thực hiện dự toán ngân sách ước Quý 1 năm 2024
Chi tiết...
 
Công khai thực hiện dự toán ngân sách ước năm 2023
Chi tiết...
 
Công khai thực hiện dự toán ngân sách ước Quý 4 năm 2023
Chi tiết...
 
Công khai thực hiện dự toán ngân sách ước năm 2024
Chi tiết...
 
Công khai ước thực hiện ngân sách quận quý 3 năm 2023 và Công khai 9 tháng năm 2023
Chi tiết...
 
Danh sách Công ty nộp quỹ phòng chống thiên tai năm 2022

 

Chi tiết...
 
Công khai ước thực hiện ngân sách quận quý 2 năm 2023 và Công khai 6 tháng năm 2023
Chi tiết...
 
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý 1 năm 2023
Chi tiết...
 
Công khai ước thực hiện ngân sách quận năm 2022
Chi tiết...
 
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023
Chi tiết...
 
Các Công khai ngân sách đã đưa
  Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý 3 năm 2022
  Công khai ngân sách Quý II năm 2022
  Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý I năm 2022
  Công khai dự toán ngân sách năm 2022 Quận 1
  Công khai ngân sách Quý IV năm 2021
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

KÊNH TƯƠNG TÁC

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Q1 và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Q1 ngày càng văn minh, hiện đại.

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.