TIN TỨC & SỰ KIỆN * Tuyên truyền

|

CMSView

Công khai Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư các Phường
Chi tiết...
 
Lấy ý kiến nhân dân về kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1
Thực hiện quy định về việc lấy ý kiến nhân dân về lập Quy hoạch , Kế hoạch sử dụng đất theo quy định tại Điều 43, Luật Đất đai 2013 và Điều 8, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính Phủ. Ủy ban nhân dân Quận 1 thực hiện niêm yết và thu thập ý kiến nhân dân về Danh mục công trình thực hiện và Bản đồ của kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên trang tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận 1 từ ngày 12/10/2017 đến ngày 12/11/2017.
Chi tiết...
 
Bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 (các phường ngoài ranh 930ha)

Ủy ban nhân dân Phường Cầu Kho:

Cau Kho.rar

Ủy ban nhân dân Phường Cầu Ông Lãnh:

Cau Ong Lanh.rar

Ủy ban nhân dân Phường Cô Giang:

Co Giang.rar

Ủy ban nhân dân Phường Nguyễn Cư Trinh:

Nguyen Cu Trinh.rar

Ủy ban nhân dân Phường Tân Định:

Tan Dinh.rar

Chi tiết...
 
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.