THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Các quyết định công bố

|

Các Quyết Định công bố

Quyết định Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn Quận 1

Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018 về Ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 trên địa bàn Quận 1.

Chi tiết...
 
Quyết định về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 1 còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2017

Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2018 về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 1 còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2017.

Chi tiết...
 
Báo cáo về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017

Ủy ban nhân dân Quận 1 báo cáo công tác kiểm tra, xử lý, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 theo báo cáo số 397/BC-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017.

Chi tiết...
 
Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 1

Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 02 tháng 01 năm 2018 về ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 1.

Chi tiết...
 
Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1

Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1.

Chi tiết...
 
Quyết đinh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 1.

Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 1.

Chi tiết...
 
Quyết định ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và đào tạo Quận 1.

Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2018 về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và đào tạo Quận 1.

Chi tiết...
 
Công bố Công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1

Ngày 27 tháng 02 năm 2018, Ủy ban nhân dân Quận 1 đã ra thông báo số 44/TB-UBND về việc Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1. TB 44.pdf

Chi tiết...
 
Thông báo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1

Ngày 10/10/2017, Ủy ban nhân dân Quận 1 đã ban hành Thông báo số 1710/TB-UBND về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1, Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 chủ trì, phối hợp với UBND các phường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân, đồng thời niêm yết công khai hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1 tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường trong thời gian 30 tháng.

Sau khi kết thúc thời gian công khai, Ủy ban nhân dân các phường đã tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân, báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 1. Kết quả, đa số người dân đều thống nhất với chủ trương thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến đóng góp của nhân dân.

Chi tiết...
 
Quyết định về việc thu hồi đất tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1 do Tổng Công ty Ba Son TNHH MTV quản lý thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu thủ Thiêm 2
Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1.
Chi tiết...
 
Các Các Quyết định công bố đã đưa
  Quyết định Giải thể Trường Vừa học Vừa làm 15/5
  Công khai cho thuê tài sản nhà nước năm 2015
  Công khai kế hoạch đầu tư năm 2015
  Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2015
  Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2015
  Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại năm 2015
  Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2015
  Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2015
  Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhằ nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2015
  Công khai về số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2015
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.