THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Các quyết định công bố

|

Các Quyết Định công bố

Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
Chi tiết...
 
Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Chi tiết...
 
Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 1 còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2020
Chi tiết...
 
Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Chi tiết...
 
Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
Chi tiết...
 
Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 1 còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2019
Chi tiết...
 
Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế Quận 1
Chi tiết...
 
Quyết định phê duyệt quy trình về thực hiện kiểm tra quỹ tiền lương của người lao động và phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ Công ích Quận 1 theo đề án quy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

Chi tiết...
 
Quyết định ban hành Quy trình xây dựng mức thu của các trường tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế trên địa bàn Quận 1
Chi tiết...
 
Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 1
Chi tiết...
 
Các Các Quyết định công bố đã đưa
  Quyết định về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 1 còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2018
  Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 1
  Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký giao dịch đảm bảo
  Báo cáo kết quả thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018
  Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
  Quyết định bãi bỏ văn bản số 01/2019/QĐ-UBND
  Danh sách Phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn Quận 1
  Quyết định công nhận phường Tân Định đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
  Quyết định công nhận phường Đa Kao đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
  Quyết định công nhận phường Phạm Ngũ Lão đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.