THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Các quyết định công bố

|

Các Quyết Định công bố

Quyết định ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp Quận 1
Chi tiết...
 
Quyết định về công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Quận 1 còn hiệu lực và hết hiệu lực năm 2018
Chi tiết...
 
Quyết định về việc công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Quận 1
Chi tiết...
 
Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đăng ký giao dịch đảm bảo
Chi tiết...
 
Báo cáo kết quả thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018
Chi tiết...
 
Kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
Chi tiết...
 
Quyết định công nhận phường Tân Định đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Chi tiết...
 
Quyết định công nhận phường Đa Kao đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Chi tiết...
 
Quyết định công nhận phường Bến Thành đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Chi tiết...
 
Quyết định công nhận phường Bến Nghé đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Chi tiết...
 
Các Các Quyết định công bố đã đưa
  Quyết định công nhận phường Nguyễn Thái Bình đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
  Quyết định công nhận phường Phạm Ngũ Lão đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
  Quyết định công nhận phường Cầu Ông Lãnh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
  Quyết định công nhận phường Cô Giang đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
  Quyết định công nhận phường Nguyễn Cư Trinh đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
  Quyết định công nhận phường Cầu Kho đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
  Danh sách Phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn Quận 1
  Quyết định bãi bỏ văn bản số 01/2019/QĐ-UBND
  Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Tiếp cận thông tin.
  Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu và công cụ hỗ trợ.
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.