THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Các quyết định công bố

|

Các Quyết Định công bố

Thông báo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1

Ngày 10/10/2017, Ủy ban nhân dân Quận 1 đã ban hành Thông báo số 1710/TB-UBND về việc lấy ý kiến nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1, Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 1 chủ trì, phối hợp với UBND các phường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân, đồng thời niêm yết công khai hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1 tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường trong thời gian 30 tháng.

Sau khi kết thúc thời gian công khai, Ủy ban nhân dân các phường đã tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân, báo cáo Ủy ban nhân dân Quận 1. Kết quả, đa số người dân đều thống nhất với chủ trương thực hiện các công trình, dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của Quận 1. Tuy nhiên, vẫn còn một số ý kiến đóng góp của nhân dân.

Chi tiết...
 
Quyết định về việc thu hồi đất tại số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1 do Tổng Công ty Ba Son TNHH MTV quản lý thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu thủ Thiêm 2
Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1.
Chi tiết...
 
Quyết định Giải thể Trường Vừa học Vừa làm 15/5

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Chi tiết...
 
Công khai cho thuê tài sản nhà nước năm 2015
Chi tiết...
 
Công khai kế hoạch đầu tư năm 2015
Chi tiết...
 
Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2015
Chi tiết...
 
Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2015
Chi tiết...
 
Công khai quản lý, sử dụng phương tiện đi lại năm 2015
Chi tiết...
 
Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2015
Chi tiết...
 
Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2015
Chi tiết...
 
Các Các Quyết định công bố đã đưa
  Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhằ nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2015
  Công khai về số liệu quyết toán vốn đầu tư theo niên độ năm 2015
  Công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác năm 2015
  Công khai về kế hoạch đầu tư năm 2016
  Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2016
  Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu năm 2016
  Công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2016
  Công khai quản lý, sử dụng trụ sở làm việc cơ sở hoạt động sự nghiệp năm 2016
  Công khai tình hình phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành năm 2016
  Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu năm 2016
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.