TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 8 năm 2020
Chi tiết...
 
Lịch tuần 32 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
Chi tiết...
 
Lịch tuần 31 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
Chi tiết...
 
Lịch tuần 30 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
Chi tiết...
 
Lịch tuần 29 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
Chi tiết...
 
Lịch tuần 28 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
Chi tiết...
 
Lịch tuần 27 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
Chi tiết...
 
Lịch tuần 26 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
Chi tiết...
 
Lịch tuần 25 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
Chi tiết...
 
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 6 năm 2020
Chi tiết...
 
Các Lịch tuần đã đưa
  Lịch tuần 24 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 23 Ủy ban nhân dân Quận 1
  Lịch tuần 22 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 21 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 20 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 5 năm 2020
  Lịch tuần 19 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 18 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 17 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 16 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.