TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Kế hoạch công tác tuần 49 của Lãnh đạo UBND Quận 1
Tuần 49, năm 2015 (từ ngày 30/11 – ngày 06/12/2015)
Chi tiết...
 
Kế hoạch công tác tuần 51 của Lãnh đạo UBND Quận 1
Tuần 51, năm 2015 (từ ngày 14/12 – ngày 20/12/2015)
Chi tiết...
 
Kế hoạch công tác tuần 50 của Lãnh đạo UBND Quận 1
Tuần 50, năm 2015 (từ ngày 07/12 – ngày 13/12/2015)
Chi tiết...
 
Kế hoạch công tác tuần 48 của Lãnh đạo UBND Quận 1
Tuần 48, năm 2015 (từ ngày 23/11 – ngày 29/11/2015)
Chi tiết...
 
Kế hoạch công tác tuần 47 của Lãnh đạo UBND Quận 1
Tuần 47, năm 2015 (từ ngày 16/11 – ngày 22/11/2015)
Chi tiết...
 
Kế hoạch công tác tuần 46 của Lãnh đạo UBND Quận 1

Tuần 46, năm 2015 (từ ngày 09/11 – ngày 15/11/2015)

Chi tiết...
 
Kế hoạch công tác tuần 45 của Lãnh đạo UBND Quận 1

Tuần 45, năm 2015 (từ ngày 02/11 – ngày 08/11/2015)

Chi tiết...
 
Kế hoạch công tác tuần 44 của Lãnh đạo UBND Quận 1

Tuần 44, năm 2015 (từ ngày 26/10 – ngày 01/11/2015)

Chi tiết...
 
Kế hoạch công tác tuần 43 của Lãnh đạo UBND Quận 1

Tuần 43, năm 2015 (từ ngày 19/10 – ngày 25/10/2015)

Chi tiết...
 
Kế hoạch công tác tuần 42 của Lãnh đạo UBND Quận 1

Tuần 42, năm 2015 (từ ngày 12/10 – ngày 18/10/2015)

Chi tiết...
 
Các Lịch tuần đã đưa
  Kế hoạch công tác tuần 41 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 40 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 39 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 38 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 37 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 36 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 35 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 34 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 33 của Lãnh đạo UBND Quận 1
  Kế hoạch công tác tuần 32 của Lãnh đạo UBND Quận 1
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.