TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Lịch tuần 25 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
Chi tiết...
 
Lịch tuần 22 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
Chi tiết...
 
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 4 năm 2022
Chi tiết...
 
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 5 năm 2022
Chi tiết...
 
Lịch tuần 18 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
Chi tiết...
 
Lịch tuần 17 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
Chi tiết...
 
Lịch tuần 16 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
Chi tiết...
 
Lịch tuần 15 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
Chi tiết...
 
Lịch tuần 14 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
Chi tiết...
 
Lịch tuần 13 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
Chi tiết...
 
Các Lịch tuần đã đưa
  Lịch tuần 12 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
  Lịch tuần 11 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
  Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 3 năm 2022
  Lịch tuần 10 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
  Lịch tuần 07 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
  Lịch tuần 4, 5, 6 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
  Lịch tuần 03 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
  Lịch tuần 02 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
  Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 01 năm 2022
  Lịch tuần 01 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2022
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.