TIN TỨC & SỰ KIỆN * Thông tin chỉ đạo điều hành * Lịch tuần

|

Lịch tuần

Lịch tuần 02 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2021
Chi tiết...
 
Lịch tuần 02 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2021
Chi tiết...
 
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 01 năm 2021
Chi tiết...
 
Lịch tuần 01 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2021
Chi tiết...
 
Lịch tuần 52 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
Chi tiết...
 
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 12 năm 2020
Chi tiết...
 
Lịch tuần 49 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
Chi tiết...
 
Lịch tuần 47 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
Chi tiết...
 
Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 11 năm 2020
Chi tiết...
 
Lịch tuần 46 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
Chi tiết...
 
Các Lịch tuần đã đưa
  Lịch tuần 45 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 44 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 43 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 42 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 41 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 40 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 38 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Thông báo lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Quận 1 - Tháng 9 năm 2020
  Lịch tuần 37 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
  Lịch tuần 35 Ủy ban nhân dân Quận 1 năm 2020
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.