TIN TỨC & SỰ KIỆN * Cải cách hành chính * Giới thiệu mô hình, giải pháp

|

Giới thiệu mô hình, giải pháp

Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình lĩnh vực lao động

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 gắn với các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình cải cách hành chính của Quận 1 gắn với với chủ đề:“Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội”, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên quan tâm và quán triệt 100% cán bộ công chức phối hợp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác theo nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung giải quyết có hiệu quả thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân, tuân thủ quy trình thủ tục ISO 9001:2015.

Chi tiết...
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.