THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Lao động – Thương binh và Xã hội

|

Lao động - Thương binh và Xã hội

Quy trình Đăng ký, đăng ký lại nội quy lao động của doanh nghiệp
Chi tiết...
 
Nghị định số 28/2020/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Chi tiết...
 
Công văn số 39986/SLĐTBXH-LĐ ngày 20/11/2019 về quy định mức lượng tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Chi tiết...
 
Nghị định số 90/2019/NĐ-CP về quy định mức lượng tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Chi tiết...
 
Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Chi tiết...
 
Công văn số 34037/SLĐTBXH-LĐ về thực hiện Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Ngày 18/12/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp.HCM đã ban hành Công văn số 34037/SLĐTBXH-LĐ về thực hiện Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Chi tiết...
 
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Lao động - Đăng ký thỏa ước lao động tập thể
Chi tiết...
 
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Lao động - Đăng ký thang bảng lương
Chi tiết...
 
Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Lao động - Đăng ký nội quy lao động
Chi tiết...
 
Đăng ký nội quy lao động
Chi tiết...
 
Các Lao động – Thương binh và Xã hội đã đưa
  Gửi hồ sơ hệ thống thang bảng lương
  Gửi hồ sơ hệ thống thang bảng lương
  Quy trình tiếp nhận và thẩm định hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động.
  Thủ tục Hòa giải vụ tranh chấp lao động
  Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
  Thủ tục Hòa giải vụ tranh chấp lao động
  Gửi hồ sơ thỏa ước lao động tập thể
  Thủ tục đăng ký Nội quy lao động
  Hướng dẫn sử dụng Dịch vụ công Đăng ký Khai trình lao động
  Báo cáo thống kê tình hình giải quyết thủ tục hành chính tháng 7 năm 2018.
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

KÊNH TƯƠNG TÁC

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Q1 và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Q1 ngày càng văn minh, hiện đại.

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND Quận 1 mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký.

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.