THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Môi trường

|

Môi trường

Dịch vụ công trực tuyến tài nguyên môi trường

Ủy ban nhân dân Quận 1 thông tin việc triển khai dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

Chi tiết...
 
Thu phí thẩm định đề án xả thải vào nguồn nước

Ủy ban nhân dân Quận 1 thông báo:

Kể từ ngày 1/1/2017 mức thu phí thẩm định đề án xả thải vào nguồn nước là 300.000 đồng /đề án xả nước thải vào nguồn nước trước khi trả giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho cơ sở ( theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND  ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).


Chi tiết...
 
Kế hoạch Thực hiện Chương trình giảm sử dụng túi nilông trên địa bàn Quận 1 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 1

Ủy ban nhân dân Quận 1 thực hiện Kế hoạch về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020  

Chi tiết...
 
Quy trình cấp , gia hạn, điều chỉnh và cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Đảm bảo giải quyết yêu cầu cấp, gia hạn, điều chỉnh và cấp lại giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn Quận 1

Chi tiết...
 
Thủ tục Xác nhận đăng ký đề án đơn giản

(Căn cứ Chương 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Chi tiết...
 
Thủ tục đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

(Theo Chương VI Thông tư 25/2015/TT-BTNMT ngày ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)

Chi tiết...
 
 
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

KÊNH TƯƠNG TÁC

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Q1 và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Q1 ngày càng văn minh, hiện đại.

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND Quận 1 mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký.

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.