THỦ TỤC HÀNH CHÍNH * Giáo dục - Đào tạo

|

Giáo dục đào tạo

Thủ tục cho phép trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
Chi tiết...
 
Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục
Chi tiết...
 
Thủ tục cho phép nhà trường, nhà trẻ (bậc học mầm non) hoạt động giáo dục
Chi tiết...
 
Các Giáo dục - Đào tạo đã đưa
  Thủ tục Giải thể trường trung học cơ sở, mã số hồ sơ 101528
  Thủ tục Đình chỉ hoạt động trường Trung học cơ sở, mã số hồ sơ 101498
  Thủ tục Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở tư thục, mã số hồ sơ 101483
  Thủ tục thành lập trường trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở
  Thủ tục Thẩm định đề án thành lập trường trung học cơ sở, mã số hồ sơ 101461
 Trang sau
Xem bài viết theo ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
 

KÊNH TƯƠNG TÁC

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Q1 và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Q1 ngày càng văn minh, hiện đại.

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND Quận 1 mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký.

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.