KÊNH TƯƠNG TÁC * Phản Ánh

|

1. Chọn nội dung phản ánh


(Ẩn danh) : [11:13 - Ngày 22/10/2020]
2 chau kieng dat tren vỉa he đuong Dang Dung so 107 lan chiem het lan duong cua hoc sinh va nguoi di bo
TNPA Phường TĐ: [09:11 - Ngày 23/10/2020]
Ủy ban nhân dân phường đã kiểm tra, nhắc nhở, đồng thời hỗ trợ hộ dân di dời 2 chậu cây đi nơi khác, đảm bảo lối đi cho người dân và học sinh, không gây cản trở lưu thông người dân trong khu vực
(Ẩn danh) : [17:02 - Ngày 21/10/2020]
VinFast công bố xe buýt điện đầu tiên: Sạc đầy 2 tiếng, đi được 220-260 km, wifi, giá vé 3.000-10.000 đồng/lượt. Việc nầy rất hay vì sẽ làm giảm ô nhiễm môi trường ở quận 1 là trung tâm kinh tế của thành phố. Rất mong ủy ban và các bộ phận có ý kiến cho quận 1 triển khai ngay cho các tuyến buýt vào địa bàn nhằm bảo vệ không khí thành phố.
Trần thanh Vân : [11:37 - Ngày 21/10/2020]
Nhà 80 trần quang khải trổ cửa khi khoing có giấy phép. Phường Tân định đã yêu cầu bít cửa trả lại nguyên trạng nhưng không lậ biên bản nên họ vẫn tiếp tuc thi công. Đây là việc làm coi thường nghiêm trọng pháp luật và ảmh hường nghiêm trọng đến cuộc sống của bà con trong hẻm 80 vì họ là nhà ở mặt tiền, khoing có quyền và nghĩa vụ đối với con hetm này. Kính mong trưởng phòng quản lí đô thị giúp đỡ cho bà con chúng tôi được an tâm sinh sống!
Trân trọng cám ơn!
Trần thanh Vân : [11:36 - Ngày 21/10/2020]
Nhà 80 trần quang khải trổ cửa khi khoing có giấy phép. Phường Tân định đã yêu cầu bít cửa trả lại nguyên trạng nhưng không lậ biên bản nên họ vẫn tiếp tuc thi công. Đây là việc làm coi thường nghiêm trọng pháp luật và ảmh hường nghiêm trọng đến cuộc sống của bà con trong hẻm 80 vì họ là nhà ở mặt tiền, khoing có quyền và nghĩa vụ đối với con hetm này. Kính mong trưởng phòng quản lí đô thị giúp đỡ cho bà con chúng tôi được an tâm sinh sống!
Trân trọng cám ơn!
Trần thanh Vân : [11:35 - Ngày 21/10/2020]
Nhà 80 trần quang khải trổ cửa khi khoing có giấy phép. Phường Tân định đã yêu cầu bít cửa trả lại nguyên trạng nhưng không lậ biên bản nên họ vẫn tiếp tuc thi công. Đây là việc làm coi thường nghiêm trọng pháp luật và ảmh hường nghiêm trọng đến cuộc sống của bà con trong hẻm 80 vì họ là nhà ở mặt tiền, khoing có quyền và nghĩa vụ đối với con hetm này. Kính mong trưởng phòng quản lí đô thị giúp đỡ cho bà con chúng tôi được an tâm sinh sống!
Trân trọng cám ơn!
(Ẩn danh) : [11:22 - Ngày 21/10/2020]
Kính gửi chủ tịch ủy ban nhân dân quận 1!
Tôi xin đại diện bà con hiểm tám mươi Trần Quang khải xin khiếu nại về việc trổ cửa của nhà tám mươi vào hẻm nội bộ của chúng tôi.Sự việc như sau
Họ chỉ có giấy phép sửa chữa nguyên trạng nhưng họ tự Ý đục tường chỗ cửa qua bên đường hẻm nội bộ vào ngày 18 tháng 10 năm 2020.Ủy ban phường Tân Định đã cử đại diện xuống yêu cầu họ bích cửa lại nhưng đến nay họ vẫn không thi hành và tiếp tục thi công những phần khác họ nói là sẽ làm một phần kính ở bên hông nhưng điều này chưa có trong giấy phép mà họ vẫn tự làm và phường Tân Định Cho rằng việc làm này không sai.Nhưng theo chúng tôi biết muốn chỗ một cái cửa xổ với kích thước 1m x 3m sang bên hông hẻm nội bộ thì phải có được sự đồng ý của bà con trong hẻm vì hẳn họ không có lợi ích gì chung với hiểm tám mươi của chúng tôi và đồng thời họ phải có giấy phép trổ cửa của quận cấp cho! Hành động của họ đã coi thường pháp luật và không tôn trọng cuộc sống bình yên của người dân trong hiểm chúng tôi!
Kính mong chủ tịch ủy ban nhân dân quận nhất giúp đỡ cho bà con trong hiểm tám mươi Trần Quang khải để chúng tôi an tâm sinh sống.
Xin trân trọng cảm ơn!
(Ẩn danh) : [11:22 - Ngày 21/10/2020]
Kính gửi chủ tịch ủy ban nhân dân quận 1!
Tôi xin đại diện bà con hiểm tám mươi Trần Quang khải xin khiếu nại về việc trổ cửa của nhà tám mươi vào hẻm nội bộ của chúng tôi.Sự việc như sau
Họ chỉ có giấy phép sửa chữa nguyên trạng nhưng họ tự Ý đục tường chỗ cửa qua bên đường hẻm nội bộ vào ngày 18 tháng 10 năm 2020.Ủy ban phường Tân Định đã cử đại diện xuống yêu cầu họ bích cửa lại nhưng đến nay họ vẫn không thi hành và tiếp tục thi công những phần khác họ nói là sẽ làm một phần kính ở bên hông nhưng điều này chưa có trong giấy phép mà họ vẫn tự làm và phường Tân Định Cho rằng việc làm này không sai.Nhưng theo chúng tôi biết muốn chỗ một cái cửa xổ với kích thước 1m x 3m sang bên hông hẻm nội bộ thì phải có được sự đồng ý của bà con trong hẻm vì hẳn họ không có lợi ích gì chung với hiểm tám mươi của chúng tôi và đồng thời họ phải có giấy phép trổ cửa của quận cấp cho! Hành động của họ đã coi thường pháp luật và không tôn trọng cuộc sống bình yên của người dân trong hiểm chúng tôi!
Kính mong chủ tịch ủy ban nhân dân quận nhất giúp đỡ cho bà con trong hiểm tám mươi Trần Quang khải để chúng tôi an tâm sinh sống.
Xin trân trọng cảm ơn!
(Ẩn danh) : [10:00 - Ngày 21/10/2020]
Kính gửi chủ tịch ủy ban nhân dân quận 1!
Tôi xin đại diện bà con hiểm tám mươi Trần Quang khải xin khiếu nại về việc trổ cửa của nhà tám mươi vào hẻm nội bộ của chúng tôi.Sự việc như sau
Họ chỉ có giấy phép sửa chữa nguyên trạng nhưng họ tự Ý đục tường chỗ cửa qua bên đường hẻm nội bộ vào ngày 18 tháng 10 năm 2020.Ủy ban phường Tân Định đã cử đại diện xuống yêu cầu họ bích cửa lại nhưng đến nay họ vẫn không thi hành và tiếp tục thi công những phần khác họ nói là sẽ làm một phần kính ở bên hông nhưng điều này chưa có trong giấy phép mà họ vẫn tự làm và phường Tân Định Cho rằng việc làm này không sai.Nhưng theo chúng tôi biết muốn chỗ một cái cửa xổ với kích thước 1m x 3m sang bên hông hẻm nội bộ thì phải có được sự đồng ý của bà con trong hẻm vì hẳn họ không có lợi ích gì chung với hiểm tám mươi của chúng tôi và đồng thời họ phải có giấy phép trổ cửa của quận cấp cho! Hành động của họ đã coi thường pháp luật và không tôn trọng cuộc sống bình yên của người dân trong hiểm chúng tôi!
Kính mong chủ tịch ủy ban nhân dân quận nhất giúp đỡ cho bà con trong hiểm tám mươi Trần Quang khải để chúng tôi an tâm sinh sống.
Xin trân trọng cảm ơn!
(Ẩn danh) : [10:00 - Ngày 21/10/2020]
Kính gửi chủ tịch ủy ban nhân dân quận 1!
Tôi xin đại diện bà con hiểm tám mươi Trần Quang khải xin khiếu nại về việc trổ cửa của nhà tám mươi vào hẻm nội bộ của chúng tôi.Sự việc như sau
Họ chỉ có giấy phép sửa chữa nguyên trạng nhưng họ tự Ý đục tường chỗ cửa qua bên đường hẻm nội bộ vào ngày 18 tháng 10 năm 2020.Ủy ban phường Tân Định đã cử đại diện xuống yêu cầu họ bích cửa lại nhưng đến nay họ vẫn không thi hành và tiếp tục thi công những phần khác họ nói là sẽ làm một phần kính ở bên hông nhưng điều này chưa có trong giấy phép mà họ vẫn tự làm và phường Tân Định Cho rằng việc làm này không sai.Nhưng theo chúng tôi biết muốn chỗ một cái cửa xổ với kích thước 1m x 3m sang bên hông hẻm nội bộ thì phải có được sự đồng ý của bà con trong hẻm vì hẳn họ không có lợi ích gì chung với hiểm tám mươi của chúng tôi và đồng thời họ phải có giấy phép trổ cửa của quận cấp cho! Hành động của họ đã coi thường pháp luật và không tôn trọng cuộc sống bình yên của người dân trong hiểm chúng tôi!
Kính mong chủ tịch ủy ban nhân dân quận nhất giúp đỡ cho bà con trong hiểm tám mươi Trần Quang khải để chúng tôi an tâm sinh sống.
Xin trân trọng cảm ơn!
(Ẩn danh) : [09:41 - Ngày 21/10/2020]
Kính gửi chủ tịch ủy ban nhân dân phường Tân Định Tôi xin đại diện bà con trong hiểm tám mươi đường Trần Quang khải phường tân định quận nhất, Xin được khiếu nại về vấn đề sau: Nhà tám mươi Trần Quang khải hiện mới bán cho một chủ mới và họ đã tự Ý chỗ cửa sang hẻm nội bộ là hiểm tám mươi của chúng tôi không có giấy phép sửa chữa cũng không có một cấp thẩm quyền nào cho phép. Tuy nhiên họ vẫn ngang nhiên đập phá tường để trổ cửa. Chúng tôi đã báo cáo sự việc với đại diện quản lý đô thị của phường Tân Định và đã yêu cầu nhà tám mươi phải bích lại như cũ nhưng trong ngày hôm nay họ vẫn chưa thực hiện theo yêu cầu của Phương là trả lại hiện trạng cho hẻm tám mươi. Kính mong Ủy ban phường Tân Định giúp đỡ cho bà con hẻm tám mươi Trần Quang khải buộc nhà tám mươi phải thực hiện ngay việc bít cửa bằng việc xây lại bức tường như cũ trả lại bình yên, an ninh trật tự cho con hiểm của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn!

KÊNH TƯƠNG TÁC

Đây là kênh tương tác trực tuyến giữa UBND Q1 và cộng đồng, nhằm giúp việc trao đổi thông tin và phản ánh/góp ý của người dân thuận tiện, nhanh chóng, góp phần xây dựng Q1 ngày càng văn minh, hiện đại.

DỊCH VỤ TRỰC TUYẾN

Với nỗ lực cải tiến thường xuyên để phục vụ ngày càng tốt hơn, UBND Quận 1 mở rộng cung cấp dịch vụ giải quyết thủ tục trực tuyến. Xin mời chọn lĩnh vực đăng ký.

TRA CỨU KẾT QUẢ HỒ SƠ

Vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ và nhấn nút tra cứu để biết kết quả hồ sơ của quý vị đến thời điểm hiện tại.